banner

Walne Zebranie RaSIL

19 maja odbyło się coroczne walne zebranie Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych. W zebraniu uczestniczyło 16 członków stowarzyszenia. 

Obrady prowadził Zdzisław Woś. Sprawozdanie z działalności przedstawił prezes stowarzyszenia – Józef Korulczyk. Zarząd RaSIL jednogłośnie otrzymał absolutorium. Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła jej przewodnicząca, Joanna Kowalik-Bylicka. Wiceprezes Dariusz Magier przedstawił zamierzenia stowarzyszenia w zakresie 100. rocznicy odzyskania niepodległości oraz 550. rocznicy założenia Radzynia.

W skład Zarządu wchodzą:

Józef Korulczyk – prezes,

Dariusz Magier – wiceprezes,

Jerzy Woźniak – sekretarz,

Paweł Żochowski – skarbnik,

Agnieszka Gątarczyk – członek Zarządu,

Andrzej Klimiuk – członek Zarządu,

Zbigniew Makarski – członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna RaSIL:

Joanna Kowalik-Bylicka – przewodnicząca,

Arkadiusz Strojek – członek komisji,

Radosław Bylicki – członek komisji.

 

 

Sprawozdanie z działalności RaSIL w 2016 r.

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Dziś z Resovią, w środę pucharowe derby z Podlasiem

Skomentuj