banner

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Zarząd MULKS „Technik – Orion” przy ZSP w Radzyniu Podlaskim zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się 13 lutego 2017 r.  (poniedziałek) w sali 153 ZSP.

w I terminie o godz. 16.00,
– w II terminie o godz. 16.15
Porządek zebrania:
1. Otwarcie.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie quorum.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmian w statucie klubu.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za ubiegłą kadencję.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
10. Dyskusja.
11. Wybór Zarządu Klubu.
12. Wybór Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie programu działania na nowa kadencję.
14. Zakończenie obrad.

Prezes MULKS „Technik – Orion”
Mariusz Antol

Użytkowanie opryskiwaczy

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Ulańskie „Straszydełka” na Teatralnym Piątku

Skomentuj