banner

Weź(cie) udział w Zimowej Lidze

W sobotę, 2 grudnia w hali sportowej w Białce rozpoczną się rozgrywki Miejsko-Gminnej Zimowej Ligi Piłki Nożnej MOSiR. Zapisy potrwają do 27 listopada.

REGULAMIN

Miejsko- Gminnej Zimowej Ligi Piłki Nożnej

ORGANIZATORZY

 1. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Radzyniu Podlaskim

 1. Gmina Radzyń Podlaski

Kontakt

MOSiR Radzyń Podlaski tel. 83 352 62 72, zgłoszenia – Alan Dąbkowski 515 656 918, zapraszamy na stronę internetową mosir-radzyn.pl

UCZESTNICTWO W ROZGRYWKACH

 1. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie drużyny amatorskie.

 1. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek powinno zawierać nazwę zespołu oraz dane kontaktowe kapitana lub osoby odpowiedzialnej za drużynę.

 1. Kapitanowie, najpóźniej tuż przed pierwszym meczem drużyny muszą dostarczyć listę zawodników (max. 15 osób) i wypełnione oświadczenia zawodników oraz rodziców lub opiekunów prawnych zawodników niepełnoletnich. Druki oświadczeń, regulamin i wzór listy zawodników znajdują się na stronie www.mosir-radzyn.pl

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Mając na uwadze amatorską formułę rozgrywek organizatorzy wprowadzają zasadę, że drużyna może zgłosić maksymalnie 2 zawodników występujących i zgłoszonych do rozgrywek PZPN (od III ligi wzwyż). W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia (zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia zobowiązani są do dostarczenia zgody rodziców na udział w rozgrywkach wg wzoru druku organizatora)

 1. Niedopuszczalna jest zmiana barw drużyn w czasie trwania rozgrywek.

 2. W czasie trwania ligi każda drużyna może do składu dopisać jednego zawodnika, oczywiście nie grającego wcześniej w innych drużynach.

 3. W czasie trwania rozgrywek zawodnicy zobowiązani są do posiadania dowodów tożsamości. W każdej chwili kapitanowie mają prawo zażądać od organizatora sprawdzenia tożsamości zawodnika drużyny przeciwnej.

 4. Wszelkie protesty odnośnie zdarzeń na boisku można składać najpóźniej do 10 minut po zakończeniu danego meczu. Organizator ma obowiązek rozpatrzeć taki protest najpóźniej do następnej kolejki.

 1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązują się do występowania w jednolitych i ponumerowanych strojach. Strój bramkarza musi różnić się barwą od pozostałych zawodników drużyny.

 1. Kapitanowie drużyn zobowiązani są do czytelnego wpisania składu drużyny w protokół meczu, zgodnie z numeracją na koszulkach.

 1. Protokoły meczów są dokumentacją rozgrywek. Na ich podstawie zatwierdza się wyniki meczów oraz prowadzi się wszystkie statystyki.

ZASADY GRY, TERMINARZ

 1. Miejsko – Gminna Zimowa Liga Piłki Nożnej odbywać się będzie w hali sportowej Zespołu Szkół w Białce

 1. Mecze poszczególnych kolejek będą ustalone na całą ligę, natomiast daty tych kolejek będą podawane sukcesywnie, gdyż w niektórych terminach hala może być przeznaczona na inne zajęcia.

 1. Czas gry i system przeprowadzenia ligi uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn.

 1. Rzut z autu wykonywany jest z ziemi i jest on rzutem pośrednim.

 1. Każda drużyna ma prawo do jednej 1 minutowej przerwy w każdej połowie meczu. Przerwę taką sygnalizuje kapitan.

 1. Drużyny rozpoczynają mecz w składzie 5 osobowym (bramkarz i 4 zawodników w polu). Gdy z powodu kontuzji lub innych zdarzeń w drużynie na boisku nie ma co najmniej trzech zawodników, sędzia przerywa mecz a spotkanie kończy się walkowerem.

 1. Zmiany „hokejowe” przy linii środkowej boiska wyłącznie w czasie przerw w grze.

 1. Punktacja: zwycięstwo – 3 pkt., remis – 1 pkt., porażka – 0 pkt.

 1. O miejscu w tabeli decyduje:

  1. liczba punktów,

  1. wynik bezpośredniego spotkania / w przypadku takiej samej ilości punktów /

  1. różnica bramek,

  1. liczba zdobytych bramek,

SPRAWY DYSCYPLINARNE

 1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci wykluczeń czasowych (do 3 minut), upomnienia (żółta kartka) oraz wykluczenia z dalszej gry (czerwona kartka).

 1. Zawodnik po otrzymaniu czerwonej kartki nie może znajdować się na ławce rezerwowych, ma zakaz gry w kolejnym meczu, a dodatkowo jego zespół gra w osłabieniu przez 3 minuty.

 2. Po każdym 5 przewinieniu drużyny w I lub II połowie meczu drużyna przeciwna wykonuje tzw. Przedłużony rzut karny

 3. Ocena rodzaju przewinienia jest wyłącznie decyzją sędziego

 4. Trzy r wykluczają drużynę z rozgrywek. W przypadku, gdy taka drużyna nie rozegra jeszcze połowy swych meczów, wyniki będą anulowane. Jeśli drużyna zostanie wykluczona później, to pozostałe mecze będą traktowane jako 0:3 dla drużyn przeciwnych.

 5. Kapitanowie drużyn są odpowiedzialni za zachowanie swych zawodników.

 6. Wszelkie oznaki braku kultury, nieposzanowania zasad ducha sportu i zdrowej rywalizacji mogą zostać ukarane przez organizatorów usunięciem zawodnika lub drużyny z ligi.

INNE SPRAWY

 1. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia losowe powstałe nie z jego winy.

 1. W sprawach spornych, nieujętych w Regulaminie, decyduje organizator.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież rzeczy osobistych. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

 1. Zgłoszenie się do rozgrywek jest równoznaczne ze zgodą na robienie zdjęć i umieszczanie ich w prasie i portalach internetowych.

 

 

Spotkanie z dr Hanną Wilk-Manowiec w MBP

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Może chciałbyś zostać pomocnikiem św. Mikołaja… w Kazachstanie, a konkretnie w parafii Oziornoje?

Skomentuj