banner

Wieści gminne

Co tam, panie, w gminie? Może nieregularnie, ale jednak będziemy starali się  odpowiedzieć na to pytanie.

Dariusz Jurek nowym dyrektorem Zespołu Szkół w Białce. Jako jedyny zgłosił się do konkursu na stanowisko dyrektora, wcześniej przez 30 lat był nauczycielem w Branicy Radzyńskiej. Zarządzał szkołą będzie przez najbliższe 5 lat.

***

Za nami Grand Prix Powiatu w siatkówce plażowej.Zwyciężyli Leszek Cholewa i Kamil Batory (gratulujemy!) . Sześc z dziesięciu turniejów odbywało się w Gminie Radzyń. Aż 22 zespoły zgłosiły się w Paszkach Dużych, dwa turnieje odbyły się w Płudach. W Paszkach Dużych i Bedlnie impreza odbyła się po raz pierwszy. Turniej jesienny odbędzie się prawdopodobnie na boisku w Siedlanowie. Impreza nie odbyłaby się bez wielkiej pomocy p. Marka Topyły. Czapki z głów!

***

Od dnia 20 sierpnia br. trwają prace związane ze zmianą ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białej. Jest to związane z 50 – leciem szkoły podstawowej, która przypada w tym roku. W/w uroczystość będzie obchodzona 20 września 2015 r wraz z świętem 600 -lecia wsi Biała (1415-2015).

baner-600-lecie-a

 

Grupę inicjatywną obchodów  tworzą: Wójt Gminy Radzyń Podlaski, Sołtys wsi, Rada sołecka, radni, Dyrektor Zespołu Szkół wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, Gminna Biblioteka Publiczna, Stowarzyszenie Białe Róże oraz Koło Regionalne.

Podczas tej uroczystości znajdzie się miejsce na prezentację twórczości mieszkańców, również tych, których już nie ma wśród nas. Organizatorzy zachęcają do udziału i przygotowania swoich prac lub prac swoich krewnych na tę wystawę.W koncercie „Talenty Białej – Mieszkańcom” wystąpią uczniowie Zespołu Szkół w Białej i młodzież pozaszkolna, a także wszyscy, którzy posiadają talenty muzyczne, recytatorskie, krasomówcze lub inne.

Uroczystość rozpocznie się 20 września o godz. 12.00/ Plan uroczystości: 

  1. Msza św. koncelebrowana pod przew. bp ordynariusza Kazimierza Gurdy
  2. Poświęcenie nowej świetlicy wiejskiej
  3. Przybliżenie historii Białej i historii Szkoły Podstawowej
  4. Występ zespołu ze Lwowa
  5. Koncert „Talenty wsi -mieszkańcom” i występy zespołów
  6. Zabawa

***

Do 11 września Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3,20-610 Lublin informuje,   br.będzie przyjmowała wnioski od rolników w sprawie rozłożenia na nie oprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w produkcji mleka w roku kwotowym 2014/2015.
***

Do 16 września można  składać wnioski w ramach „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” z nowego PROW.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin o 2 tygodnie.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą różnić się od tych ze „starego” PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.

O premie może się starać osoba, która:

  • ma nie więcej niż 40 lat,
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
  • stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.

***

6 września 2015 roku w Domu Kultury w Białce Stowarzyszenie „Kołowrotek” organizuje wystawę starej i nowej fotografii w ramach projektu „Igraszki z kulturą” realizowanego w ramach IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce i Radzyńskie Stowarzyszenie dla Kultury „Stuk-Puk”.

 

Katie Melua na lubelskiej Arenie

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Już wkrótce dożynki gminy Kąkolewnica

Skomentuj