banner

Wokół pożyczki dla szpitala

W czasie ostatniej Sesji Rady Powiatu, jaka odbyła się 25 stycznia, stanął temat planowanej pożyczki dla SPZOZ na 2019 rok.

Pytanie do uchwały w tej sprawie miał radny Szczepan Niebrzegowski. – Nasza decyzja dotyczy przyszłego roku budżetowego, a więc już nie tej kadencji. Dobrze by było podać powód, dla którego mamy o tym teraz decydować – stwierdził.

Odpowiedzi udzielił starosta Lucjan Kotwica. – Nie chodzi o to, że kto inny ma się o to martwić – uspokoił od razu. – SPZOZ wystąpił do nas z prośbą, aby zabezpieczyć środki na wkład własny w wysokości 2 mln 278 tys.zł na pokrycie wkładu do projektu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych – kontynuował starosta.

Następnie przypomniał, że w mijającej powoli już kadencji władze powiatu przyjęły jako priorytetowe 4 projekty – geodezyjny (w trakcie); tzw. mega-projekt drogowy (w trakcie oceny formalnej); budowy warsztatów szkolnych; podwyższenia jakości świadczonych usług medycznych w SPZOZ. – W międzyczasie okazało się, że b. trudno byłoby zrealizować dwa spośród tych projektów w formie mega-projektów, gdzie wszystkie powiaty składałyby jeden wniosek– przyznał Kotwica. Dotyczyło to oświaty i służby zdrowia. – Okazało się po prostu, że powiaty, jako organy założycielskie, nie mogą składać wniosków w tej sprawie. Mogą to zrobić tylko i wyłącznie SPZOZ-y – kontynuował.

Kotwica poinformował, że projekt w tej sprawie jest właśnie składany. – Wojewoda lubelski wyraził zgodę na to, by do naszego szpitala można było zakupić rezonans magnetyczny – pochwalił się starosta. – Ten projekt dotyczy zakupu rezonansu, a także przewiduje: zakup aparatu EEG; nabycie nowego aparatu rentgenowskiego z dostosowaniem pomieszczeń; zakup ok. 50 nowoczesnych łóżek szpitalnych; nabycie wideo-gastroskopu i kolonoskopu, myjni endoskopowej; doposażenie centralnej sterylizatorni – wymieniał.

Niestety, negatywną ocenę planów zakupu rezonansu do radzyńskiego szpitala wystawił NFZ. – Twierdzą, że brakuje im już pieniędzy, bo pojawią się 2 nowe rezonanse w Lublinie. Jednak ten sprzęt jest potrzebny dla naszego oddziału neurologii – naświetlał sprawę starosta.

Całkowita wartość programu to ponad 8 milionów złotych. Projekt zostanie rozstrzygnięty dopiero w marcu 2019 roku.

Z szachami w ferie za pan brat

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Bal karnawałowy w Białce

Skomentuj