banner

Wystąpienia gości Gali

Podczas sobotniej Gali Promocyjnej RaSIL-u głos zabrali poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski oraz wójt Wiesław Mazurek. Odczytano także list od wicewojewody Roberta Gmitruczuka.

Poseł Krzysztof Głuchowski

Dzisiejsza Gala potwierdza znaczenie opiniotwórczej roli prężnie działających organizacji społecznych. Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych spełnia właśnie taką funkcję, działając na rzecz zarówno Ojczyzny, jak i naszych małych ojczyzn. Wydawnicze, promocyjne i edukacyjne efekty tej pracy są naprawdę imponujące. Budują poczucie silnej, lokalnej wspólnoty i są punktem odniesienia dla innych inicjatyw.

RaSIL nie jest zjawiskiem chwilowym. Obrasta w tradycję i kreuje cykl wydarzeń. Coraz większe znaczenie zyskuje „Radzyński Rocznik Humanistyczny”. Pragnę podkreślić, że wszystkie numery tego pisma mam w swojej bibliotece – dzisiaj dołączam do kolekcji kolejne wydanie.

Wszyscy wiemy, jak trudno jest, bazując na społecznikowskiej pasji, zachować właściwy poziom ilościowy i jakościowy organizowanych działań. Wam się to udaje. Przyjmijcie z tego powodu moje wyrazy uznania. Ilość kategorii nagród, jakie były dzisiaj wręczane, jest imponująca. Każdy rodzaj działań na rzecz dobra wspólnego został uhonorowany. Niech te wyróżnienia będą impulsem do przyszłych ambitnych inicjatyw, wzbogacających miasto Radzyń i jego okolice.

Organizatorom dzisiejszego wydarzenia dziękuję za trud włożony w przygotowania. Laureatom Gali gratuluję i życzę kolejnych sukcesów. Dziękuję Państwu.

Wicewojewoda Robert Gmitruczuk

Pragnę przekazać władzom RaSIL-u wyrazy uznania za rzetelną i odpowiedzialną pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju Radzynia Podlaskiego. Dziękuję również za inicjowanie i wspieranie inicjatyw lokalnych, dobrze służących Państwa małej ojczyźnie.

Serdecznie gratuluję wszystkim tegorocznym laureatom konkursów o tytuł „Radzyńskiego Bakałarza” oraz „Promujmy Najlepszych”. Doceniam Państwa zaangażowanie, które przyczynia się do poprawy wizerunku i unowocześnienia Radzynia Podlaskiego, a także do uczynienia go miastem bardziej przyjaznym mieszkańcom i otwartym na współpracę z powiatami na rzecz dobra wspólnego.

Życzę Państwu wiele siły, wytrwałości i wszelkiej pomyślności w dalszej pracy dla rozwoju Radzynia i jego lokalnej społeczności.

Wójt Wiesław Mazurek

Szanowni Państwo! Co można jeszcze dodać po tak pięknych wystąpieniach? Jest jednak coś, co mnie zadziwia. Jak zapewne wszyscy Państwo wiecie, Pan Prezes Józef Korulczyk był moim nauczycielem. Otóż zadziwia mnie Panie Profesorze to, że po ponad 30 latach od zdania matury, ciągle mam się czego od Ciebie uczyć. Za to wszystko chciałbym podziękować. Za inspirację i dobrą współpracę, i za tą przepiękną działalność na rzecz społeczeństwa całej ziemi radzyńskiej. Bardzo serdecznie dziękuję.

Przemówienia laureatów Gali 2018

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

„Ferie z Kulturą 2018”

Skomentuj