XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Ireny Golec „Czerwona Róża dla Niej” w Kąkolewnicy – wyniki

W tym roku odbył się XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Ireny Golec „Czerwona Róża dla Niej” w Kąkolewnicy.

Komisja, w skład której weszli Ryszard Kornacki (przewodniczący), Zofia Goławska (sekretarz) i Elżbieta Kancik w dniu 30 X 2020 r., po zapoznaniu się ze 81 zestawami prozy i poezji, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W dziedzinie poezji:

Kat. I

I miejsce: Ewelina Matejko z Żabiec, za poetycki obraz zmian i zjawisk w przyrodzie, dojrzałość i wrażliwość w zestawie trzech wierszy: „Wyjątkowo zimny maj”, „Tęcza i Piorun” oraz w wierszu bez tytułu.

II miejsce: Adrianna Domańska z Międzyrzeca Podlaskiego, za plastyczny, sielski obraz wsi, swojego miejsca urodzenia a jednocześnie bardzo realistyczny w wierszach bez tytułu.

III miejsce Hanna Nurzyńska z Żakowoli Radzyńskiej, za zestaw trzech wierszy o tematyce refleksyjnej i nostalgicznej „Dorastanie”, „Tam gdzie się wszystko zaczęło” i bez tytułu

Wyróżnienie: Dominika Bułhak z Międzyrzeca Podlaskiego, za aktualną, szkolną tematykę oraz przekaz emocji w wierszu pt. „Szkoła w Tuliłowie”

Wyróżnienie: Gabriela Sierpień z Polskowoli, za barwny sposób przedstawienia swojego czworonożnego pupila i wyrażoną miłość w wierszu pt. „Mój przyjaciel”

Wyróżnienie: Marcel Kap z Żakowoli Starej, za pochwałę wakacji, humor i przyjaźń wyrażoną w dwóch wierszach: „Wakacje” i „Kotek Kłopotek”

Kat. II

Wyróżnienie: Julia Zielińska z Radzynia Podlaskiego za wrażliwość i uczucie miłości wyrażone w utworze pt. „Kołysanka”

Wyróżnienie: Dominika Adamowicz z Międzyrzeca Podlaskiego, za ciekawe przemyślenia zawarte w wierszach pt. „Ty”, „Istnienie” i „Myśli”

Kat. III

I miejsce Mirosław Puszczykowski  z Mogilna, za bardzo dojrzały zestaw trzech utworów poetyckich; „Krótki wiersz o przyszłości”, „Sentymentalne miejsce”, „Żywot człowieka spełnionego”, sentymentalny i nostalgiczny powrót do lat dzieciństwa”

II miejsce Jan Gumbisz  z Kielc, za piękny, wzruszający, poetycki opis cyklicznych prac na wsi, znajomość jej realiów i otwartość w uczuciach w zestawie wierszy: „Kośba”, „Siew” i „Sianokosy”

III miejsce Agnieszka Maj z Gołębia, za spójny zestaw utworów o tematyce autorefleksyjnej, wrażliwość duchową i dojrzałość; „Nie wyschły wspomnienia”, „Susza na polu”, „Niewysiedlona lipa”

Wyróżnienie: Regina Świtoń z Knyszyna, za ciekawy i wyrównany zestaw wierszy z bogactwem środków artystycznych i nutą wspomnień; „Reminiscencja”, „kobieta na rowerze” i „Sędziwa chata”

Wyróżnienie: Anna Bełczącka z Radzynia Podlaskiego, za przywołanie w sposób poetycki pandemicznej rzeczywistości w utworze „Pandemiczny wiersz”

Wyróżnienie: Zuzanna Kosowska z Łomaz, za przywołanie postaci bohaterki konkursu Pani Ireny Golec i jej roli w społeczności, w której żyła w wierszu „Irka”

W dziedzinie prozy:

Kat. I

I miejsce Julia Świderska z Międzyrzeca Podlaskiego, za bardzo dobry styl i receptę jak być szczęśliwym w opowiadaniu „Z pamiętnika nastolatki”, „Recepty na szczęście”

II miejsce Jakub Dobrowolski z Turowa, za wzruszające opowiadanie o koszmarze wojny i okupacji hitlerowskiej oparte na faktach „Czasy Julii”

III miejsce Nina Hawryluk z Międzyrzeca Podlaskiego, za wierne przedstawienie w formie pamiętnika rzeczywistości związanej z pierwszym etapem pandemii „Covidowy powiernik”

Wyróżnienie: Sara Gosek z Olszewnicy, za oryginalny pomysł i ciekawą narrację „Złote serce osiołka”

Wyróżnienie: Piotr Sokołów z Olszewnicy, za wzruszające opowiadanie o problemach związanych z alkoholizmem w rodzinie „Nadzieja”

Wyróżnienie: Amelia Modrzewska z Zaścianków, za opowiadania poruszające ważne problemy wychowawcze w tym zdrowotne oraz relacje rodzice-dzieci „Felicja” i „Sara”

Wyróżnienie: Kinga Dąbrowska z Polskowoli, za zestaw dwóch opowiadań; „Bóg istnieje naprawdę” i bez tytułu, o chorobie i cudzie ozdrowienia oraz bohaterce konkursu Irenie Golec

Kat. II

I miejsce Zyta Toczyńska z Zabiela za dojrzałe rozważanie na temat silnych kobiet i ich cech na przykładzie bohaterki konkursu Ireny Golec

II miejsce Małgorzata Szyszko z Turowa, za wzruszające opowiadania o tragedii wojny i holokauście i tyranii ojca w tle z Panią Ireną Golec

III miejsce Liwia Wojtaś z Radzynia Podlaskiego, za opowiadanie „Przyjaźń na całe życie”chwalące wartość książki oraz wzruszające opowiadanie „To nic” zakończone ciekawą puentą

Wyróżnienie: Monika Pawlina z Radzynia Podlaskiego, za przybliżenie problemów zdrowia psychicznego nastolatków oraz okrucieństwa wojny i okupacji w opowiadaniach: „List numer 22” oraz „Bolek”

Nagroda specjalna: Michał Izdebski godło „Puchacz” z Parczewa, za rozważanie na temat artysty i jego dzieła w eseju „Skazany na ciężkie Norwidy”

Kat. III

I miejsce Jędrzej Kozak z Koszalina, za bardzo dojrzałe, trzymające w napięciu do końca opowiadanie pt. „Ona” o przyjaźni człowieka ze zwierzęciem i ciekawą konstrukcję

III miejsce Jan Grabowski z Gdańska, za opowiadanie wysnute z rodzinnych opowieści o historycznych losach Wołynia i Rzezi Wołyńskiej pt. „Cumań” i bardzo ciekawą konstrukcję

Wyróżnienie: Aleksandra Paprota z Wrocławia za aktualność obserwacji, atrakcyjną narrację i ciekawy temat: „Głos litery”, „Głos jamnika” i „Głos ułamka”

Prace napłynęły m.in. Gołębia, Barłogów koło Kurowa, Lęborka, Kielc, Sielska koło Słupi Jędrzejowskiej, Myszkowa, Terespola, Wieliczki, Suchowoli koło Suwałk, Knyszyna, Podgrodzia koło Dębicy, Bielska Białej, Płońska, Krakowa, Suwałk, Wrocławia, Koszalina, Mogilna, Warszawy, Gdańska, Nowogrodu Bobrzańskiego, Dłużka, Zelowa, Łukowa, Parczewa, Łomaz, Branicy Radzyńskiej, Świerży, Wohynia, Żabiec, Międzyrzeca Podlaskiego, Radzynia Podlaskiego i gminy Kąkolewnica a więc z całej Polski.

Komisja postanowiła przyznać laureatom kategorii III w dziedzinie poezji nagrody finansowe w wysokości:
I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 150 zł
Wyróżnienie – 100 zł

Członkowie komisji podkreślili, że poziom prac w tym roku był bardzo wyrównany. Tak scharakteryzowali treść nadsyłanych utworów:

„Wiele utworów przysłanych na konkurs porusza problem tzw. „Małych Ojczyzn”, zawiera oceny postaw ludzkich, zdarzeń historycznych i spraw aktualnych. Bardzo mocno zaakcentowana jest rzeczywistość pandemiczna w Polsce. Szczególnie ujmuje w wierszach młodych adeptów pióra umiłowanie najbliższych stron, rodzinnego krajobrazu i dostrzeganie w nim piękna. Niektóre wiersze nawiązują do poezji do poezji ludowej, baśniowej, inne pisane są językiem bardziej współczesnym.

W utworach występuje bogactwo słownictwa, wszechstronność narracji, pogoda wrażliwość duchowa. Nie brakuje oryginalnej tematyki historyczno- patriotycznej, literackiego powrotu do dzieciństwa, groteski, otwartości w uczuciach.

Autorzy z trzeciej kategorii wiekowej czyli dorośli skupili się głównie na opiewaniu życia wiejskiego, nostalgicznym powrocie do lat dzieciństwa, przywoływaniu ważnych wydarzeń historycznych związanych z II wojną światową jak np.: okupacja, holokaust, Rzeź Wołyńska. Utwory nadesłane na konkurs we wszystkich grupach wiekowych w dużej ilości odnoszą się do bohaterki konkursu Ireny Golec, podkreślając jej cechy charakteru i ogromne zasługi dla społeczności, w której żyła.

Ze względu na epidemię w tym roku nie odbyło się uroczyste oficjalne wręczanie nagród.

Maszty z flagami będą we wszystkich gminach powiatu

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

COVID w powiecie: dwoje zmarłych, 38 nowych zakażeń

Skomentuj