Zmarł ojciec Marek Zienkiewicz

14 października zmarł na COVID-19 ojciec Marek Zienkiewicz, zakonnik pochodzący z Ulana-Majoratu, od sierpnia proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego i św. Jana Chrzciciela w Łodzi, a wcześniej proboszcz parafii w Skarżysku-Kamiennej i Smardzewicach.

Marek Zienkiewicz urodził się 10 września 1959 roku w Ulanie-Majoracie w rodzinie rolniczej jako drugi z czworga dzieci Józefa i Leokadii z domu Trokowicz. 13 grudnia 1959 roku otrzymał sakrament Chrztu Św. w kościele parafialnym św. Małgorzaty w Ulanie, zaś sakrament Bierzmowania dnia 22 czerwca 1971 roku. W latach 1966-1974 uczęszczał do szkoły podstawowej. Równocześnie z rozpoczęciem nauki zaczął posługę ministrancką przy kościele parafialnym. Po ukończeniu szkoły podstawowej w latach 1974-1977 pobierał naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej, a następnie kontynuował naukę w trzyletnim dziennym Technikum Mechanicznym w Radzyniu Podlaskim. W 1980 roku ukończył technikum oraz zdał egzamin maturalny, uzyskując świadectwo dojrzałości.

Zaraz po zdaniu egzaminu maturalnego na adres Kurii Prowincjalnej w Warszawie skierował zapytanie o możliwość przyjęcia do Wyższego Seminarium Duchownego, prosząc także o udzielenie mu wskazówek w sprawie składania dokumentów (list z dnia 18.06.1980 r.). Oficjalne podanie o przyjęcie do zakonu złożył 25 czerwca 1980 r. W odpowiedzi na nie został afiliowany do Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych dnia 30 lipca 1980 r.

Dnia 31 sierpnia 1980 r. rozpoczął nowicjat w klasztorze w Smardzewicach pod kierunkiem o. Mariusza Paczóskiego. Tam też 1 września 1981 r. złożył pierwszą profesję zakonną. W latach 1981-1987 odbywał studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Przez wszystkich wychowawców w czasie formacji był charakteryzowany jako dobry, cichy, spokojny, a nawet nieśmiały. Śluby wieczyste złożył dnia 4 października 1985 r. na ręce prowincjała o. Mariusza Paczóskiego w Łodzi-Łagiewnikach. Pragnąc „być pomocą dla ludzi oczekujących na Chrystusa” (podanie z dnia 14 kwietnia 1986 r.) dnia 24 maja 1986 r. przyjął święcenia diakonatu, zaś dnia 30 maja 1987 roku przyjął święcenia prezbiteratu przez nałożenie rąk biskupa Władysława Ziółka.

1 sierpnia 1987 r. został skierowany do klasztoru w Kaliszu, gdzie przebywał do dnia 30 sierpnia 1989 r., kiedy został przeniesiony do klasztoru w Niepokalanowie i na mocy dekretu prowincjała z dnia 6 września 1989 r. powierzono mu obowiązek mistrza junioratu braci zakonnych w Niepokalanowie. Obowiązek ten ponownie został mu nadany przez Kapitułę Prowincjalną Zwyczajną dnia 28 maja 1992 r. Dnia 13 lipca 1992 r. został powołany do prowincjalnej Komisji ds. Formacji, Wychowania i Nauki oraz Komisji Dzieła Powołań Kapłańskich i Zakonnych, której został przewodniczącym dnia 18 września 1996 r. Dnia 4 grudnia 1996 r. został powołany na członka Komisji Prowincjalnej ds. Formacji, Wychowania i Nauki. Dnia 11 lipca 1997 r. został powołany do Podkomisji ds. formacji i duchowości Niepokalanowa, której celem było opracowanie materiału na Nadzwyczajną Kapitułę Prowincjalną w 1998 r. poświęconą życiu i działalności Niepokalanowa. Dnia 29 listopada 1997 r. otrzymał nominację na Asystenta Prowincjalnego Młodzieży Franciszkańskiej.

Uchwałą kapituł prowincjalnych z dnia 1 czerwca 2000 roku, z 3 czerwca 2004 roku oraz z 16 maja 2008 r. Ojcu Markowi Zienkiewiczowi trzykrotnie powierzano urząd gwardiana klasztoru w Skarżysku-Kamiennej, zaś dekretem Biskupa Radomskiego Jana Chrapka z dniem 28 czerwca 2000 roku został mianowany proboszczem miejscowej Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. XX Kapituła Prowincjalna w 2004 ojcu Markowi Zienkiewiczowi powierzyła urząd Kustosza Kapitulnego, który pełnił do roku 2007, kiedy to decyzją braci zebranych na kapitule generalnej w Asyżu urząd ten został zniesiony. Z kolei XXI Kapituła Prowincjalna Zwyczajna Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych dnia 11 kwietnia 2008 r. powierzyła mu urząd delegata na kapitułę generalną. Dnia 4 sierpnia 2008 r. został powołany na członka prowincjalnej Komisji ds. Budowlanych i Gospodarczych.

Kolejne kapituły prowincjalne (XXII z 2012 r. oraz XXIII z 2016 r.) dwukrotnie powierzyły ojcu Zienkeiwiczowi urząd gwardiana w Smardzewicach, a biskup radomski Henryk Tomasik na wniosek prowincjała dekretem z dnia 15 czerwca 2012 r. powierzył mu urząd proboszcza miejscowej parafii św. Anny.

Jako współbrat był cenionym wśród swoich braci w prowincji, przez których był wielokrotnie wybierany na delegata na kolejne kapituły prowincjalne.

Ojciec Marek Zienkiewicz w cichej, ale wytrwałej posłudze gwardiana i proboszcza w Skarżysku-Kamiennej pozostawił po sobie wiele dobra zarówno w zakresie duchowym jak i materialnym, w postaci prowadzonych adaptacji pomieszczeń klasztornych oraz prac architektonicznych kościoła, za co zyskał szacunek i uznanie współbraci oraz parafian.

Podczas swojego posługiwania w klasztorze i parafii w Smardzewicach równie wytrwale i z wielką troską zadbał o klasztor, kościół, zaś szczególnie o przygotowanie obchodów 400-lecia objawień świętej Anny, najpierw przez dokonanie ogólnej renowacji kościoła a następnie cudownego obrazu świętej Anny wraz z ołtarzem. Dnia 26 lipca 2020 r. w odpustową uroczystość świętej patronki Smardzewic dane mu było cieszyć się efektem podjętych prac i wdzięcznością wielu ludzi.

XXIV Kapituła Prowincjalna Zwyczajna obradująca w WSD w Łodzi-Łagiewnikach dnia 4 sierpnia 2020 r. powierzyła ojcu Markowi Zienkiewiczowi urząd gwardiana klasztoru w Łodzi-Łagiewnikach, zaś Metropolita Łódzki Ks. Abp Grzegorz Ryś na wniosek Prowincjała dekretem z dnia 18 sierpnia 2020 roku z dniem 26 sierpnia br. powierzył mu urząd proboszcza miejscowej parafii pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego i świętego Jana Chrzciciela. Ojciec Marek od swego przyjścia do klasztoru, sanktuarium i parafii w Łodzi-Łagiewnikach ze swoją charakterystyczną cichością charakteru, ale stanowczo zaczął organizować życie i działalność, od samego początku zabiegając także o wdrażanie inicjatyw gospodarczych.

Życie ojca Marka Zienkiewicza nagle zostało przerwane przez śmierć spowodowaną zakażeniem koronawirusem.

Uroczystości pogrzebowe ś. p. ojca Marka Zienkiewicza odbędą się we wtorek dnia 3 listopada 2020 r. w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy i bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi-Łagiewnikach o godzinie 13.00, po czym trumna z ciałem zmarłego zostanie złożona na miejscowym cmentarzu.

Sukcesy karateków z „Raptora” na turniejach w Płoskiem i Łabuńkach

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Podsumowanie sezonu Radzyńskiej Grupy Rowerowej

Skomentuj