banner

Zmniejszona powiatowa dotacja dla MBP

Wracamy do sprawy zmniejszenia przez powiat dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Powodem obniżenia dotychczasowej puli o 15 tysięcy złotych (w porównaniu do roku ubiegłego) mają być wykryte niewłaściwe wydatkowanie powiatowych funduszy przez bibliotekę.

Oddajmy głos staroście, Lucjanowi Kotwicy [wszystkie wypowiedzi pochodzą z ostatniego numeru „Słowa Podlasia”]: – Przeprowadziliśmy kontrolę w MBP. Sprawdziliśmy, w jaki sposób wypełniane są zadania biblioteki powiatowej i, niestety, stwierdziliśmy  pewne nieprawidłowości.

Jakie?Pieniądze miano wydawać niezgodnie z przeznaczeniem. Za dotację dokonano zakupu mebli oraz powiększono księgozbiór. Jak podkreśla Bogdan Sozoniuk, kierownik wydziału spraw społecznych Starostwa: -dotację można przeznaczyć na zakup książek, ale pod warunkiem, że taki wydatek wynika z zadań biblioteki powiatowej. Tego nie wykazano. Zarząd powiatu uznał, iż dotychczasowa dotacja była za wysoka i m. in. nie ma konieczności zatrudniania instruktora na pełny etap (sprawuje on nadzór nad gminnymi bibliotekami, organizuje szkolenia)

Dodajmy, że kontrolą objęto działalność MBP w 2014 i do połowy 2015 roku.

Jak mówi dyrektor Grażyna Kratiuk: -Kontrola dotyczyła okresu, kiedy to moja poprzedniczka kierowała biblioteką. Zaproponowana dotacja wystarczy na opłacenie zatrudnienia instruktora wg najniższej krajowej.

-Obcinanie pieniędzy do niczego nie prowadzi. Potrzeba czasu na zorganizowanie biblioteki powiatowej. Obecnym instruktorem jest była dyrektor MBP, która przebywa teraz na zwolnieniu lekarskim. Jej zadania musiałam rozdzielić na dwie panie, które mają już swoje obowiązki. 

Zdaniem Kratiuk należałoby doprecyzować umowę na zadanie zlecone miastu przez powiat. Zaznacza, iż dotychczasowa dotacja nie wystarczała na pokrycie kosztów na realizację zadań biblioteki powiatowej. Różnicę pokrywało miasto, a nie powiat.

Wiadomo, że burmistrz Jerzy Rębek, który ma czas na podpisanie nowej umowy ze Starostwem do końca marca, nie zgodzi się na mniejszy wkład powiatu. Jak informuje Anna Wasak, rzecznik prasowy magistratu: -już dotychczasowa dotacja była niewystarczająca na pełnienie przez MBP zadań biblioteki powiatowej.

Czy starostwo zleci wykonywanie powyższych zadań Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej? Czas pokaże.

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Program 500+ w Radzyniu. Znamy termin składania wniosków

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

O tych, co ukradli księżyc…

Skomentuj