Z ostatniej chwili...
23/10/2020, Brak komentarzy.

Wystawa zdjęć przyrody w „Galerii na płocie”

Od dnia 23 października w radzyńskiej galerii “Na płocie” znajdującej się na ogrodzeniu stadionu Orląt od strony ścieżki rowerowej można oglądać wystawę „Edukacja ekologiczna – przyroda w mieście Radzyń ...

20/10/2020, Brak komentarzy.

Sesja Rady Powiatu 29 IX

Dnia 29 września odbyła się XXV sesja Rady Powiatu. Pierwszym punktem była informacja starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji. Informacje te przedstawił wicestarosta – Michał ...

17/10/2020, Brak komentarzy.

Spotkanie z podróżnikiem Arturem Zygmuntowiczem

Dnia 16.10 w Sali Kameralnej ROK odbyło się w ramach XXXIII Edycji Spotkań z Podróżnikami spotkanie  z Arturem Zygmuntowiczem pod tytułem „Białoruś imperium kontrastów” połączone z promocją książki o ...

17/10/2020, Brak komentarzy.

Wystawa malarstwa Jolanty Kontek i Janusza Maksymiuka

W dniu 16.10 w radzyńskiej galerii „Oranżeria”odbył się wernisaż „Przenikanie światów” Jolanty Kontek i Janusz Maksymiuka. Wystawa była specjalna, ponieważ zaprezentowane obrazy obydwoje tworzyli wspólnie (każdy obraz posiada dwoje ...

14/10/2020, Brak komentarzy.

Sesja Rady Gminy Radzyń Podlaski 30 IX

XXV Sesja Rady Gminy Radzyń Podlaski odbyła się 30 września. Jednym z najważniejszych punktów było głosowanie nad przekazaniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi wojewody lubelskiego wraz z ...

13/10/2020, Brak komentarzy.

Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”

Od dnia 12.10 do 26.10 w holu Urzędu Miasta można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II – Karol Wojtyła. Narodziny. Wystawa została przygotowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II. ...

12/10/2020, Brak komentarzy.

Recital fortepianowy Marcina Głucha

W niedzielę 11 października w sali kinowej odbył się recital fortepianowy Marcina Dominika Głucha w ramach XXXVII Dni Karola Lipińskiego. Organizatorem imprezy byli: Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego, ...

04/10/2020, Brak komentarzy.

Sportowe Święto Pieczonego Ziemniaka

W niedzielę 4.10 na terenie rekreacyjnym przy remizie OSP w Paszkach Dużych odbyło się Sportowe Święto Pieczonego Ziemniaka. Organizatorem imprezy byli: MOSiR Radzyń Podlaski, OSP w Paszkach Dużych oraz ...

01/10/2020, Brak komentarzy.

Sesja Rady Miasta – informacja o pracy szkół i przedszkoli

Podczas XXI Sesji Rady Miasta jednym z podpunktów była informacja stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020. Realizacja obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się 1 września w tym ...

30/09/2020, Brak komentarzy.

Sesja Rady Miasta: sprawozdanie z pracy MBP

Podczas XXI sesji Rady Miasta jednym z punktów było przedstawienie przez panią dyrektor Grażynę Kratiuk skróconego sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego. Sprawozdanie zostało przedstawione w ...