banner

Błędne mniemania odnośnie „ekologii”

Chciałbym zwrócić uwagę na pewne błędy, jakie robi się, gdy mówi się o ochronie środowiska, błędnie nazywanej „ekologią”.

Pierwszym z nich jest notoryczne używanie słów „ekologia”, „ekolodzy”. Tymczasem jest to błąd. Ekologia jest to nauka o zależnościach między organizmem a jego środowiskiem. Stąd na przykład w jakiejś książce biologicznej znalazłem podrozdział „ekologia żab”. To, co nazywa się „ekologią” w istocie nazywa się ochroną środowiska albo sozologią. Warto przejrzeć oferty kierunków na uczelniach. Nie ma wśród nich „ekologii”. Jest „ochrona środowiska”.

Odrębną kwestią jest nazywanie „ekologami” pewnych mocno politycznych środowisk, inaczej zwanych „zielonymi”. Otóż nie zasługują oni na miano ekologów, nawet w potocznym, błędnym rozumieniu tego słowa. Są to organizacje zajmujące się robieniem biznesu i polityki, niewiele mające wspólnego z troską o ochronę przyrody. Robią polityczne awantury w Puszczy Białowieskiej, ale już Gazociąg Północny czy choćby tylko nieszczęsny zamek w Stobnicy im nie przeszkadzają. Pisząc i mówiąc o nich, nie piszmy i nie mówmy w taki sposób, jakby chodziło o jakichś autentycznych pasjonatów.

Szczepan Korulczyk

ur. 1986, historyk z wykształcenia, absolwent UMCS w Lublinie

MUZYCZNE RADZYNIANA 5. Hej, przeleciał Ptaszyn…

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Św. Anny, czyli polskie sprzeczności

Skomentuj