10. rocznica śmierci Tadeusza Prejznera młodszego (17 III 2010)