banner

Niedziela dla rodziny

Większość Polaków popiera wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę Ponad pół miliona Polaków podpisało się pod obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.

Projekt ,którego inicjatorem jest Krajowy Sekretariat Banków Handlu i Ubezpieczeń NSZZ,Solidarność”,zakłada zakaz handlu w niedzielę z wyłączeniem kilku niedziel w roku.Zgodnie z jego zapisami otwarte mogłyby być sklepy,w których sprzedaje sam właściciel. Wyjątkiem mają być też m.in.stacje benzynowe,piekarnie, apteki, kioski i kwiaciarnie.Robienie zakupów w niedzielę wiąże się m.in.z wiekiem,statusem na rynku pracy,wielkością miejsca zamieszkania oraz religijnością.

Projekt częściej popierany jest przez kobiety(65%), niż przez mężczyzn(57%).Wątpliwości co do słuszności projektu mają mieszkańcy największych i najmniejszych miast,osoby najlepiej wykształcone i sytuowane, jednak także wśród nich przewagę mają zwolennicy zakazu
Stosunek do tej propozycji w największym stopniu różnicuje religijność.Jak wynika z deklaracji badanych im częstszy deklarowany udział w praktykach religijnych ,tym większe poparcie dla zakazu handlu w niedzielę.

 

Stań z herbatą w jesienne szranki

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Dywersja

Skomentuj