Wprowadzenie do Trivium

Trivium z języka łacińskiego oznacza „potrójną drogę”. Ojcem Trivum jest Pitagoras, a dalszym rozwojem zajmował się Arystoteles. To starożytna metoda poznania Prawdy lub, mówiąc bardziej współczesnym językiem, metoda uczenia się. Dzięki Trivium istota ludzka uczy się jak myśleć, zamiast być obiektem działań innych, którzy mówią Ci co masz myśleć. Kluczowy element prawdziwej Edukacji, którego współczesne systemy zostały pozbawione.

Spójrz na obrazek, na prawą jego stronę. To typowy pitagorejski trójkąt o bokach 3, 4 i 5. Tak zwane „Twierdzenie Pitagorasa” pasuje do tej figury, ale reprezentuje ona znacznie więcej. Bok z trójką reprezentuje Trivium, czyli Potrójną Drogę, bok z czwórką reprezentuje Quadrivium czyli Poczwórną Drogę, a bok z piątką reprezentuje pięć podstawowych zmysłów. Trivium i Quadrivium razem dają 7 Wyzwolonych Nauk lub Wyzwolonych Sztuk, ale właściwy przekład oryginalnego (niezupełnie, to jedynie rzymska wersja nazwy; oryginał jest grecki) terminu Septem Artes Liberales brzmi Nauk Wyzwalających (lub Sztuk Wyzwalających), ponieważ dzięki nim człowiek może wyzwolić siebie spod opresji ignorancji. Dlatego też Nauki te nazywa się „naukami godnymi wolnego człowieka”.

I już na samym początku powstaje pytanie – skoro są to nauki godne wolnego człowieka, a my nie jesteśmy ich w pełni uczeni (w pełni czyli w pełnym kontekście i z ukazaniem relacji między nimi) to czy jesteśmy wolnymi ludźmi? Pomyśl nad tym.

Trivium to Nauki i/lub Sztuki dotyczące Umysłu. Za ich pomocą możemy poznać i zrozumieć siebie, wewnętrzny świat naszych umysłów. Na Trivium składają się trzy Nauki/Sztuki:

Gramatyka – stanowi podstawę i bez niej nie można iść „dalej”. Odpowiada na pytania: Kto? Co? Gdzie? i Kiedy? Uczy nas poznania podstawowych elementów Całości i ich działania. Jeśli Trivium porównać do klocków to Gramatyka odpowiada za rozpoznanie poszczególnych kształtów i ich możliwości, tego jak się między sobą łączą i jak te połączenia wpływają na siebie i jakie oferują dalsze opcje. Jeśli porównać do architektury to ten etap jest momentem rozpoznania materiałów budowlanych, instalacyjnych, zasad nimi rządzących, porządkowania kolejności i tak dalej. Większość z nas Gramatykę rozpoznaje jako część mowy, ponieważ jesteśmy uczeni co mamy myśleć, a nie jak myśleć.

Logika – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli. Odpowiada na najważniejsze pytanie: Dlaczego? Najważniejsze, ponieważ jest to pytanie o przyczynę. Arystoteles mówił „Wiedza to znajomość przyczyn”. To powód dla którego sięgamy po klocki czy chcemy budować dom. Pytanie o przyczyny bardzo często jest pomijane w wielu aspektach. Kiedy pojawia się jakiś problem, czy to na skali lokalnej, krajowej czy globalnej, zaraz szuka się rozwiązań, a kompletnie zapomina o przyczynach. A poznanie przyczyn to prawdziwa diagnoza (dia – przez; gnosis – wiedza; droga przez wiedzę), która jest właśnie poznaniem przyczyn, bo tylko zmieniając przyczynę można zmienić efekt końcowy (np. chorobę, konflikt międzynarodowy czy kryzys finansowy).

Retoryka – obecnie kojarzona ze sztuką przemawiania. Odpowiada na pytanie: Jak? To część decydująca o tym w jaki sposób połączymy dostępne nam klocki czy materiały budowlane. Czy inne dostępne zasoby, czy będą to informacje czy cokolwiek innego. To sztuka wyrażania, ekspresji siebie na każdy możliwy sposób.

Kolejność tych elementów jest bardzo ważna. Jeśli ktoś twierdzi, że chce nauczyć Cię Trivium, ale zamieni miejscami którekolwiek z tych Sztuk, bądź czujny – taka osoba chcę Cię zwieść. Pytanie najważniejsze jakie możesz zadać w takiej sytuacji to…. Dlaczego? A jeśli zadasz wszystkie pozostałe, od początku, czyli od Gramatyki, przez Logikę na Retoryce kończąc, cała sytuacja stanie się dla Ciebie jaśniejsza niż Słońce w letni dzień w samo południe.

Quadrivium to Nauki/Sztuki dotyczące świata zewnętrznego, poznawanego za pomocą Zmysłów. Za ich pomocą możemy poznać i zrozumieć to, co poznajemy. W skład Poczwórnej Drogi – i ponownie kolejność ma znaczenie kluczowe – wchodzą:

Matematyka – nauka o liczbie jako takiej.

Geometria (geo – ziemia; metria – mierzenie) – nauka o liczbie w przestrzeni.

Muzyka – nauka o liczbie w czasie.

Astronomia – nauka o liczbie w czasie i przestrzeni.

Razem tworzą Sztuki Wyzwalające, ponieważ ich poznanie wyzwala człowieka z opresji ignorancji.

Nie przejmuj się. Na tę chwilę nie musisz wskakiwać na głęboką wodę. Jeśli nadal się uczysz to wykorzystaj tę możliwość i staraj się poznać relacje pomiędzy wszystkimi tymi elementami. System Indoktrynacji nie da Ci pełnej Edukacji, ale umożliwia Ci poznanie wielu fragmentów. Twoim zadaniem będzie poskładać je w Całość, zbudować odpowiedni kontekst. Podążaj za ciekawością i pozwól aby byłą Twoim nauczycielem.

Jeśli lata Systemu Indoktrynacji masz daleko za sobą, sprawa się trochę komplikuje. Tak, będziesz musiał się nieco wysilić i zacząć czytać. Im więcej tym lepiej. Jeśli znasz angielski to możliwości są właściwie nieskończone, gorzej jeśli znajomość tego języka stanowi dla Ciebie barierę. Wtedy Twoje poszukiwania będą nieco trudniejsze, ale nadal masz sporo możliwości. Ciekawość miej za przewodnika i za nią podążaj.

Póki co nie zniechęcaj się. Powoli, małymi krokami i na luzie przedstawię Ci kilka kluczowych elementów tej metody. Na zauważenie efektów potrzeba czasu, ale w końcu je zauważysz. Trzymaj się zawsze tych podstawowych pytań i szukaj na nie odpowiedzi, które będą dla Ciebie wyczerpujące i zrozumiałe do końca. Jeśli napotkasz jakiś aspekt, który wymyka się Twemu Zrozumieniu, drąż dalej aż w końcu to się zmieni. I z czasem będziesz zaskoczony jak wiele zacząłeś zauważać.

Od przyszłego tygodnia podstawa rozpoznawania kłamstw i manipulacji – lista Błędów Logicznych na jakie łapiemy się na porządku dziennym, stosowanych przez ludzi wokół nas, czasem zupełnie nieświadomie, ale częściej celowo. Zwłaszcza jeśli chodzi o kloakę, zwaną polityką.

Wielki przekręt sfrustrowanego Owsiaka.

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Sanacja Korporacji

Skomentuj