Konferencja pielgrzymkowa – Początki diecezji siedleckiej