10. rocznica śmierci o. Bogusława Palecznego (3 VI 2009)

Dziś mija okrągła, 10. rocznica śmierci o. Bogusława Palecznego, polskiego zakonnika, działacza społecznego zajmującego się dobroczynnością, a także muzyka.

Bogusław Paleczny urodził się 8 V 1959 roku w Szczecinie. Formację kapłańską uzyskał w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Jeszcze jako jego alumn od 1989 niósł pomoc najuboższym i bezdomnym. Śluby wieczyste złożył w 1993, a święcenia kapłańskie otrzymał 21 maja 1994. Wstąpił do zakonu kamilianów (Zakon Kleryków Regularnych Posługujących Chorym).

Na wiosnę 1991 r., za zgodą władz zakonu, założył działającą w jego strukturach Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej. Udało mu się pozyskać wielu wolontariuszy. W ramach tej organizacji powołane zostały do życia między innymi Bar Charytatywny „Św. Marta” oraz Pensjonat Socjalny „Św. Łazarz” dla bezdomnych mężczyzn w warszawskiej dzielnicy Ursus. „Święty Łazarz” uchodził za jedną z najlepszych lub wręcz najlepszą placówkę tego typu w Polsce.

Ojciec Paleczny nie tylko pomagał bezdomnym znaleźć jedzenie i dach nad głową, ale także wspierał rozwój ich pasji: wędkarskich, żeglarskich czy muzycznych. Planował zorganizować rejs dookoła świata.

Był też muzykiem. Śpiewał i grał na gitarze. Wydał 9 płyt. Dochód z ich sprzedaży przeznaczał na finansowanie prowadzonych przez siebie inicjatyw dobroczynnych.

Chętnie współpracował z Radiem Maryja i wielokrotnie występował w jego audycjach.

Zmarł na rozległy zawał serca 3 VI 2009 roku.

Szczepan Korulczyk

ur. 1986, historyk z wykształcenia, absolwent UMCS w Lublinie

585. rocznica śmierci króla Władysława Jagiełły (1 VI 1434)

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (2-10 VI 1979)

Skomentuj