banner

130. rocznica urodzin Walerego Goetla (14 IV 1889)

Dziś mija 130. rocznica urodzin Walerego Goetla, polskiego geologa, profesora, działacza społecznego, twórcy nauki o ochronie środowiska – sozologii.

Urodził się 14 IV 1889 roku w Suchej Beskidzkiej (obecnie miasto powiatowe w woj. małopolskim). Szkołę średnią ukończył w Krakowie. Studiował tam oraz w Wiedniu. Wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1919 roku był jego profesorem. W latach 30. związał się z inną krakowską uczelnią – Akademią Górniczo-Hutniczą (AGH). Został jej rektorem. Od 1951 roku zasiadał w Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Zajmował się badaniem geologicznej budowy Tatr. Był wielkim miłośnikiem tych gór, taternikiem, redaktorem naczelnym poświęconego im czasopisma „Wierchy”. Był też członkiem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK).

Profesor Walery Goetel należał do współtwórców trzech polskich parków narodowych: Tatrzańskiego Parku Narodowego, Pienińskiego Parku Narodowego i Babiogórskiego Parku Narodowego.

Był wielkim zwolennikiem ochrony środowiska naturalnego. Wymyślił nazwę nauki tego dotyczącej – sozologia. Warto poznać to określenie i używać jego, a nie narzucanego przez media fałszywego określenia „ekologia”, które w rzeczywistości oznacza naukę o związkach między jakimś organizmem a jego środowiskiem.

Zmarł 6 XI 1972 roku w Krakowie.

Jego bratem był Ferdynand Goetel (1890-1960), dość znany pisarz i pierwszy Polak, który został dopuszczony do oględzin ciał ofiar zbrodni katyńskiej.

Szczepan Korulczyk

ur. 1986, historyk z wykształcenia, absolwent UMCS w Lublinie

740. rocznica śmierci księcia Bolesława Pobożnego (14 IV 1279)

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

210. rocznica śmierci Cypriana Godebskiego starszego (19 IV 1809)

Skomentuj