banner

150. rocznica urodzin bł. ks. Antoniego Rewery (6 I 1869)

Dziś mija okrągła, 150. rocznica urodzin księdza Antoniego Rewery, błogosławionego Kościoła Katolickiego, męczennika.

Antoni Rewera urodził się 6 I 1869 w Samborcu (obecnie woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski). W Sandomierzu ukończył szkołę średnią, a następnie seminarium duchowne. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1894 roku. Pracował w seminarium, które ukończył, jako nauczyciel. Był przez pewien czas jego wicedyrektorem. Później był proboszczem w parafii p. w. św. Józefa w Sandomierzu.

Cechowała go głęboka wiara i nieprzeciętna gorliwość duszpasterska. Jego „specjalnością” było spowiadanie. Cieszył się sławą dobrego spowiednika i wytrwałego kierownika duchowego. Za swoją pracę duszpasterską otrzymał od władz kościelnych honorowe tytuły prałata oraz kanonika honorowego. Był też delegatem rady głównej III Zakonu św. Franciszka. Jest to instytucja przypominająca zakon, oparta o regułę franciszkanów, ale zrzeszająca osoby świeckie. Potocznie jego członków nazywa się „tercjarzami”.

W czasie II wojny światowej został aresztowany przez Gestapo. Za czytanie podziemnych gazetek został zesłany do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł z wycieńczenia 1 X 1942 roku. Współwięźniowie, którzy przeżyli obóz, relacjonowali potem, iż nawet w ekstremalnych warunkach nadal wyróżniał się wiarą i miłością bliźniego. Zadziwił ich swoją relacją o przyczynach wysłania go do obozu. Byli oni mianowicie zdziwieni, że przyznał się do czytania czasopism wydawanych przez podziemie. Jak wyjaśnił, Niemcy zapytali go o to. „Przecież nie mogłem kłamać” – stwierdził.. Z tego powodu przyznano mu tytuł „męczennika za prawdomówność”. Niemcy próbowali to wykorzystać, żądając wydania ludzi, którzy mu te gazetki dostarczali, ale odmówił. „Moi parafianie mają do mnie zaufanie, ja ich wydać nie mogę”.

W 1999 r. znalazł się w grupie 108 męczenników z czasów II wojny światowej zamordowanych przez Niemców, którzy zostali beatyfikowani przez Jana Pawła II.

Szczepan Korulczyk

ur. 1986, historyk z wykształcenia, absolwent UMCS w Lublinie

VI Orszak Króli przejdzie ulicami miasta

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Jan Kołkowicz. cz. XVI

Skomentuj