banner

25. rocznica ujawnienia instrukcji 0015/92 (5 III 1993)

Dziś mija 25. rocznica ujawnienia przez Jarosława Kaczyńskiego wydania w Urzędzie Ochrony Państwa instrukcji 0015/92.

Kaczyński uczynił to na konferencji prasowej zorganizowanej 5 III 1993 r. Twierdził, iż ta instrukcja po pierwsze nadała Biuru Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa uprawnienia operacyjne, choć w założeniu była to częścią UOP zajmującą jedynie działalnością analityczną, po drugie zaś miała zawierać polecenie inwigilowania legalnie istniejących partii politycznych, w szczególności zaś Porozumienia Centrum, któremu Kaczyński przewodniczył, a także Ruchu dla Rzeczypospolitej oraz Ruchu Trzeciej Rzeczypospolitej.

Twórca instrukcji Piotr Niemczyk oraz jego przełożeni z Urzędu Ochrony Państwa i rządu utrzymywali, że instrukcja wcale nie nakazywała prowadzić działań operacyjnych przeciw legalnym partiom, ale była standardową, ogólnikową instrukcją służby specjalnej i ich zdaniem nie zawierała niczego nielegalnego czy naruszającego standardy demokratyczne.

Jednakże gdy rzeczona instrukcja została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, 26 V 1993 r. ogłoszono jej uchylenie. Z tego względu trybunał umorzył postępowanie w tej sprawie.

Bez względu jednak na to, czy instrukcja 0015/92 istotnie nakazywała inwigilację czy nie, to bezprawne działania miały miejsce. Już w 1997 r. oficjalnie potwierdzony został fakt istnienia tak zwanej grupy Lesiaka, zespołu specjalnego UOP złożonego z dawnych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa z pułkownikiem Janem Lesiakiem na czele, który zajmował się inwigilacją i dezintegracją partii politycznych, głównie prawicowych. Co ciekawe, uczynił to minister spraw wewnętrznych rządu SLD-PSL, Zbigniew Siemiątkowski.

Szczepan Korulczyk

ur. 1986, historyk z wykształcenia, absolwent UMCS w Lublinie

XXII Dni Karola Lipińskiego w ’95 r.

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

„Dobrodziejstwo amnestii”

Skomentuj