70. rocznica śmierci Łukasza Cieplińskiego (1 III 1951)

Dziś mija 70. rocznica zamordowania przez komunistycznych zbrodniarzy ostatniego komendanta głównego WiN – Łukasz Ciepliński, a także 10. rocznica pierwszych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Łukasz Ciepliński urodził się 26 XI 1913 roku w Kwilczu (dziś woj. wielkopolskie, pow. międzychodzki). Po zdaniu matury w 1934 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Służbę wojskową zaczął po jej ukończeniu w 1936 r. w pułku piechoty w Bydgoszczy. Podczas wojny obronnej 1939 roku brał udział w bitwie nad Bzurą, podczas której odznaczył się męstwem, a potem w obronie Warszawy. Po jej upadku uniknął niewoli i związał się z konspiracją niepodległościową w Rzeszowie. Pełnił funkcję komendanta Obwodu ZWZ Rzeszów, a następnie od kwietnia 1941 r. był komendantem Inspektoratu Rejonowego ZWZ–AK Rzeszów.

Po rozwiązaniu w 1945 r. Armii Krajowej pozostał w konspiracji, od tej pory już antykomunistycznej. Należał do Delegatury Sił Zbrojnych, a od września 1945 r. do powołanego właśnie wtedy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN). Przez pewien czas przebywał w Krakowie, potem wraz z żoną przeprowadził się do Zabrza. Prowadził tam sklep włókienniczo-galanteryjny, po cichu działając w WiN. Gdy UB rozbił III komendę WiN, właśnie Ciepliński stanął w styczniu 1947 r. na czele zorganizowanej na jej miejsce kolejnej, IV komendy. Pełnił tę funkcję przez 10 miesięcy. Bezpieka wytropiła go i aresztowała pod koniec listopada 1947 r. To oznaczało w praktyce ostateczne rozbicie WiN. Ostatnia, V komenda, była już prowokacją Urzędu Bezpieczeństwa.

Przez następne kilka lat trwał dla Cieplińskiego koszmar okrutnego UB-eckiego śledztwa. Mimo udręczenia torturami i stałego nadzoru udało mu się z więzienia przemycić kilka listów do żony i małego syna. W jednym z nich zawarł piękne słowa: „Bądź Polakiem to znaczy całe zdolności zużyj dla dobra Polski i wszystkich Polaków. Bądź katolikiem, to znaczy pragnij poznać Wolę Bożą, przyjmij ją za swoją i realizuj w życiu. Katolik to nie niedołęga, ale zdolny, przedsiębiorczy służący dobru i walczący ze złem. Przez wykształcenie umysłu i charakteru osiągnąć musisz odpowiednie stanowisko społeczne – by te cele móc realizować”.

Łukasz Ciepliński został w 1950 r. skazany na wielokrotną karę śmierci. Wyrok wykonano już w roku następnym – 1 III 1951 r. Dziś mija od tego dnia 70 lat. Łukasz Ciepliński został zabity strzałem w tył głowy w piwnicy pomieszczeń gospodarczych więzienia UB na Mokotowie w Warszawie. Do dziś nie wiadomo, gdzie został pochowany.

W 2011 ustanowiono w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Wyznaczono je – zgodnie z pomysłem nieżyjącego już wtedy prezesa IPN Janusza Kurtyki – na 1 marca właśnie dla upamiętnienia śmierci ostatniego prawdziwego komendanta głównego WiN. Dziś przypada 10. rocznica pierwszych obchodów tego święta, które podczas tej dekady zdobyło znaczną popularność, mimo że nie jest dniem wolnym od pracy.

Szczepan Korulczyk

ur. 1986, historyk z wykształcenia, absolwent UMCS w Lublinie

10. rocznica śmierci Jolanty Brzeskiej (1 III 2011)

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

120. rocznica urodzin Stefana Korbońskiego (2 III 1901)

Skomentuj