banner

Dlaczego 550-lecie Radzynia?

W ostatnich dniach obchodziliśmy uroczystości rocznicowe związane z powstaniem miasta. Co wydarzyło się 550 lat temu?

Radzyń założony został na terenach wielkiej terytorialnie królewskiej wsi Biała leżącej podówczas w obrębie starostwa kazimierskiego. Obszary, na których powstało potem miasto, w pierwszej połowie XV wieku dzierżawiła rodzina Cebulków. Już jednak w drugiej połowie tego stulecia dzierżawcą był kto inny – Grot z Ostrowa herbu Rawicz. To on 28 X 1465 r. wydał dokument zakładający nowe miasto. Powstało ono na płaskowzgórzu położonym pośród licznych lasów i bagien.

Jednakże za właściwy początek miasta uważa się rok 1468, gdyż dopiero wtedy król Kazimierz Jagiellończyk oficjalnie uznał założenie przez Grota miasta i nadał mu przywileje. W wydanym 31 III 1468 r. monarcha zwalniał wójta, mieszkańców Radzynia oraz jego przedmieścia od podlegania jurysdykcji kasztelańskiej, wojewodzińskiej i innych oficjalistów. Mieszczanie w razie złamania prawa mieli odtąd odpowiadać przed wójtem, a on dopiero przed starostą lub przed samym królem. Ponadto miasto uzyskiwało zezwolenie na odbywanie co tydzień targów.

Oprócz tego dokument lokacyjny na 20 lat zwalniał mieszkańców Radzynia z podatków. Mieli oni je zacząć płacić dopiero w 1488 roku.

Po wiekach uczczono Grota z Ostrowa, nadając głównej ulicy miasta, niegdyś zwącej się Kościelną, niezbyt fortunną nazwę Ostrowieckiej. Oprócz tego podczas wytyczania pod koniec lat 90. XX w. ulic na osiedlu Zabielska jedną z nich nazwano imieniem króla Kazimierza Jagiellończyka.

Szczepan Korulczyk

ur. 1986, historyk z wykształcenia, absolwent UMCS w Lublinie

Historia Orląt, cz. XV

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Obchody 500-lecia Radzynia w 1968 r.

Skomentuj