banner

Punktowany konkurs historyczny

Nasz konkurs trwa! Zamieszczamy nowe pytania, odpowiedzi na te z poprzedniego odcinka oraz klasyfikację.

Proszę wskazać, w którym z poniższych miast nie mieściła się redakcja „Katolika”:
a) Bytom
b) Chorzów
c) Katowice

Juliusz Słowacki jest autorem znanego powiedzenia „Nie czas żałować róż, gdy płoną lasy”. Pochodzi ono z napisanego przez niego dramatu…
a) „Balladyna”
b) „Kordian”
c) „Lilla Weneda”

Popularniejsze wspomnienie św. Stanisława, związane z podniesieniem relikwii, przypada:
a) 11 kwietnia,
b) 8 maja
c) 13 czerwca

Andrzej Stelmachowski był ministrem edukacji w rządzie:
a) Tadeusza Mazowieckiego,
b) Jana Olszewskiego,
c) Jerzego Buzka.

———————————–

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na pytania z poprzedniego odcinka:

1. Św. Kazimierz zmarł w:
a) Krakowie,
b) Wilnie,
c) Grodnie.

2. Św. Bruno z Kwerfurtu został zabity przez:
a) Prusów,
b) Jaćwingów,
c) Połowców.

3. Józef Łobodowski był bardzo związany z:
a) Krakowem,
b) Wilnem,
c) Lublinem

4. Marcin Kromer wydał swe dwa główne dzieła:
a) w Bazylei i w Kolonii
b) w Krakowie i w Lubece,
c) w Wiedniu i w Bolonii

—————————

KLASYFIKACJA PO OSTATNIM ODCINKU:

Edmund Górka – 52
Józef Kryjak – 52
Artur Maciuk – 52
Tadeusz Marczuk – 46
Zofia Paskudzka – 46
Piotr Tarnowski – 45
Marcin Nowosz – 43
Bartłomiej Biront – 12
Kinga – 11
Marcin Gomółka – 10
Małgorzata Drozdek – 7

Punktowany konkurs historyczny

Skomentuj