banner

Parafia Św. Trójcy – ogłoszenia parafialne

1. Odpowiadając na wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”, wielu naszych wiernych uczestniczyło w parafialnych rekolekcjach wielkopostnych i było u sakramentu pokuty i pojednania. Ale nie wszyscy. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, aby dobrze przygotować się do Wielkanocy. Zachęcamy też, aby zaprosić księdza z komunią św. do starszych i chorych. Uważamy, że też nie u wszystkich byliśmy w miniony piątek. Każdy katolik w czasie Wielkiego Postu czy Okresie Wielkanocnym powinien być u spowiedzi i przyjąć komunię św.

2. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. w dniu jutrzejszym będą sprawowane o godz. 6.30, 9.00, 11.00 i 18.00. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Już dzisiaj i oczywiście w dniu jutrzejszym można wpisać się na listę i otrzymać pamiątkowy obrazek. Jutro na każdej Mszy św. będziemy modlić się za dzieci nienarodzone. O godz. 17.30 będzie różaniec w tej intencji. Różaniec poprowadzi Domowy Kościół. Natomiast nad całością duchowej adopcji czuwa Legion Maryi.

3. Jutro Legion Maryi przeżywa swoją doroczną uroczystość ACIES. Msza św. z obecnością Legionu Maryi będzie o godz. 11.00.

4. Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 16.00 i 17.15 oraz Gorzkich Żali w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00.

5. Za tydzień o godz. 16.00 spotkanie Rady Ekonomicznej.

6. Siedmiu naszych ministrantów i lektorów: Jakub Szelech, Jakub Kijaczko, Łukasz Książek, Patryk Walczyna, Mateusz Koślacz, Filip Skwara i Krzysztof Kalenik ukończyło Diecezjalną Szkołę Lektora i otrzymało w dniu wczorajszym, w katedrze siedleckiej, z rąk ks. Biskupa Kazimierza Gurdy uroczyste błogosławieństwo i posłanie do pełnienia funkcji lektora w naszej parafii. Wyrażamy naszą radość i dziękujemy za tę postawę. Gratulacje i podziękowania kierujemy też do rodziców. Dziękujemy także ks. Wojciechowi i panu Piotrowi Skowronowi za opiekę nad służbą liturgiczną

7. Bóg zapłać za ofiarę na kościół z Białki – 100 zł.

8. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego: KRK z Brzostówca zel. Zofia Walczyna – 180 zł., KRK z Płudów – 110 zł., Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej – 100 zł., KRK z Siedlanowa zel. Lidia Rola – 100 zł., zel. Wiesława Kłos – 50 zł. i zel. Maria Samociuk – 60 zł., KRK z Radzynia Podlaskiego zel. Halina Gomółka – 70 zł., Ilona Buczek Brzostówiec – 100 zł. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom indywidualnym.

9. Bóg zapłać za ofiary na misje: KRK z Płudów – 150 zł., Apostolat Matki Bożej Pielgrzymującej – 200 zł., KRK z Siedlanowa zel. Lidia Rola – 300 zł., zel. Wiesława Kłos – 150 zł., Maria Samociuk – 300 zł., KRK z Radzynia Podlaskiego zel. Halina Gomółka – 200 zł.,

10. Radzyński Ośrodek Kultury zaprasza na film „Miłość i miłosierdzie” /odczytać pełny tekst zaproszenia/.

11. Zapraszamy do Biblioteki parafialnej dzisiaj i w każdą 2 i 4 niedzielą miesiąca w godz. 9.30 – 10.30.

12. Parafialny Zespół Caritas przy naszej parafii w dniach 29 i 30 marca przeprowadzi zbiórkę żywności dla potrzebujących. Natomiast za tydzień będą rozprowadzane baranki. Ofiary składane przy tej okazji w wysokości 5 zł. są przeznaczane na działalność Caritas naszej diecezji.

13. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności: śp. Tadeusza Mańko lat 89 z ul. Partyzantów, śp. Stanisława Matysiaka lat 84 z ul. Partyzantów i Mariana Bosko lat 84 z ul. Czereśniowej. Wieczny odpoczynek…

Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Parafia św. Anny – ogłoszenia parafialne

Skomentuj