banner

Rozpoznać Boga w codzienności, dzień VII

Relacja z siódmego dnia Pielgrzymki na Jasną Górę. Pątniczka Małgosia opowie o Mszy św. z biskupem, poświęceniu sióstr sanitariuszek, nauce o chrześcijańskiej odwadze oraz o trudzie pielgrzymiego szlaku…

Tradycją Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki jest uroczysta Msza św. w Suchedniowie pod przewodnictwem ks. Biskupa w intencji służby medycznej posługującej na trasie. W tym roku mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił biskup siedlecki ks. Kazimierz Gurda. Nawiązując do Ewangelii o roztropnych i nieroztropnych pannach wyjaśnił na czym polega rozsądek – jeden z darów Ducha Świętego oraz roztropność – cnota kardynalna.

W dniu dzisiejszym w sposób szczególny dziękujemy służbie zdrowia. W naszej grupie, w służbie medycznej posługują cztery siostry: Janina, dwie Ole oraz Diana. Codziennie, oprócz służby na trasie, godzinę po dojściu na nocleg posługują nam do późnych godzin nocnych, opiekując się naszymi bąbelkami, ranami, oparzeniami i „asfaltowką”… Dzisiaj także poprowadziły modlitwy poranne oraz Różaniec. Bóg zapłać za bezinteresowna pomoc.

Podczas porannych rozważań ks. Arek ukazał postawę Apostołów wobec prześladowań. Może warto odpowiedzieć sobie na pytanie: a jak ja zachowuję się w sytuacji prześladowań z powodu wiary? Czy nie wstydzę się Boga? Ks. Marek w ramach cyklu konferencji poświęconego darom Ducha Świętego przedstawił dar umiejętności . Przywołał postać o. Pio. – Umiejętność to zdolność rozpoznawania Boga w codziennym życiu – zaznaczył. Natomiast ks. Jacek, gość grupy, który 20 lat temu pielgrzymował z 15a, zachęcał, „aby nie pytać siebie jaki jestem, lecz czyj jestem?”. Poruszył m.in. problem uzależnień w wirtualnej rzeczywistości, zjawisko „samotności w sieci”, seksoholizmu i cielesności. Przywołał świadectwo pewnego historyka sztuki, który będąc w Wenecji uświadomił sobie, że bardziej kocha obrazy i mury niż drugiego człowieka, rodzinę.

Dzisiaj nocujemy w Tumlinie. Chociaż trasa nie była bogata w kilometry (27) to zdecydowanie był to jeden z trudniejszych dni. Znajdujemy się na obszarze Gór Świętokrzyskich, stąd trasa wiodła przez wysokie, uciążliwe wzniesienia. Nie było łatwo….

Dar umiejętności (wiedzy)

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Aresztowanie Szczepana

Skomentuj