Czytelnik proponuje lokalizację ławek na ul. Kościuszki i Wyszyńskiego