Darmowy Program PIT

Stanowisko radnej Bożeny Lecyk wobec pisma firmy Antinus

Na stronie Urzędu Miasta ukazało się pismo firmy Antinus w sprawie instalacji solarów atakujące radną Bożenę Lecyk, która wychwyciła nieprawidłowości w tej inwestycji. Publikujemy stanowisko radnej odniesieniu do tego pisma.

—————————-

Stanowisko wobec artykułu umieszczonego na stronie Urzędu Miasta Radzyń Podlaski dotyczącego realizacji projektu Słoneczna Alternatywa dla Radzynia.

W odpowiedzi na artykuł umieszczony na oficjalnej stronie Urzędu Miasta oświadczam, że podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie. Jeszcze raz zdecydowanie twierdzę, że we wspomnianych instalacjach występują braki,które mogą zagrażać bezpieczeństwu domowych instalacji elektrycznych. W moim przypadku zostało to potwierdzone przez niezależnego fachowca z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie. Wspomniane nieprawidłowości zostały też potwierdzone przez innych mieszkańców – beneficjentów projektu, którzy się ze mną kontaktowali. Firma Antinus twierdzi, że wszystko zostało zamontowane zgodnie z projektem. Dlaczego więc w połowie grudnia ubiegłego roku pracownicy ww. firmy wymieniali inwertery twierdząc, że te mniejszej mocy zostały zamontowane przez pomyłkę, montowano też anteny Wi-Fi ( monitoring nie działa do dnia dzisiejszego). Wszystkie te informacje przekazali mi mieszkańcy. Ewidentnym przykładem jest moja instalacja. Zapraszam firmę do weryfikacji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Czekam na kontrolę ze strony Urzędu Marszałkowskiego jako organu uprawnionego, do którego został skierowany wniosek. Mam nadzieję, że zostanie przeprowadzona rzetelnie i rozstrzygnie po której stronie leży prawda.

Odnosząc się do kwestii przeglądu serwisowego zamontowanej u mnie instalacji, który miał być przeprowadzony przez pracownika firmy Antinus, oświadczam, że zgodnie z przesłaną mi informacją (screen poniżej).

 

Nikt z firmy Antinus nie kontaktował się ze mną w sprawie ustalenia terminu przeglądu. Z zaskoczenia pojawił się u mnie jakiś człowiek mówiący łamaną polszczyzną. Nie przedstawił się, nie posiadał identyfikatora. Stwierdził tylko, że on do fotowoltaiki. Próbując rozmawiać o brakach w instalacjach, wyraźnie widziałam, że nie wie, o co chodzi. Nabrałam podejrzeń, a ponieważ nie miałam pewności, że to właściwa osoba, zabroniłam jej wejścia do mojego domu, gdyż chronię swój dom przed osobami nie pożądanymi. Mam do tego prawo. Poprosiłam o t,o by przyjechała z firmy Antinus inna osoba najlepiej mówiąca po polsku. Twierdzenie, że zażyczyłam sobie „Polaka” jest bezczelnym kłamstwem osoby, która tak twierdzi. Zarzut, że (cyt.) „w dalszym ciągu odmawiam dostępu do swojej posesji”, jest kolejnym kłamstwem i próbą przedstawienia mojej osoby, jako tej, która utrudnia pracę firmie, która montowała instalacje fotowoltaiczne naszym mieszkańcom- moim zdaniem, bez właściwego nadzoru ze strony Urzędu Miasta. Ustalenie terminu było dla mnie sprawą ważną bowiem chciałam poprosić o obecność osobę, która wcześniej robiła przegląd mojej instalacji i wykazała braki. Stwierdziłam, że taka konfrontacja jest konieczna bowiem sama się na tym nie znam. Podnoszenie kwestii, że podpisałam protokół dotyczący wykonania instalacji potwierdzam, gdyż instalacja jest i funkcjonuje. Natomiast co to jest za argument? Wszyscy beneficjenci podpisali protokół, ale czy ktokolwiek zagłębiał się w szczegóły projektu, czy niezbędnych elementów w niej zamontowanych? Czy do tego zobowiązani zostali właściciele poszczególnych posesji, na których zamontowano instalacje? To jest daleko idąca manipulacja oraz zrzucanie odpowiedzialności za braki w instalacjach na mieszkańców. Protokół został również podpisany przez komisję z ramienia Urzędu Miasta. Rodzi się pytanie, co w takim razie poświadczyła komisja?

Nikt ponownie nie skontaktował się ze mną w sprawie umówienia nowego terminu przeglądu. Na co czekam z niecierpliwością. Wzywam firmę o to by udowodniła, że kontaktowano się zemną w tej sprawie. Może posiada nagranie rozmowy ???? Ponadto w nagłówku artykułu umieszczonego na stronie Urzędu Miasta padło stwierdzenie o tym, iż blokuję kontrolę której się domagałam. Szkoda, że Pani rzecznik Urzędu Miasta nie odróżnia zwykłego przeglądu serwisowego, przeprowadzonego przez firmę Antinus od kontrolio jaką został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego.

Muszę wyrazić również swój zdecydowany sprzeciw w kwestii publikowania na oficjalnej stronie Urzędu Miasta tego typu artykułów atakujących mnie jako radnej. Jest to próba dyskredytowania mnie w oczach mieszkańców naszego miasta za to, że wskazuję nieprawidłowości, braki, nieudolność w zarządzaniu miastem obecnego burmistrza, który naraża mieszkańców na straty poprzez źle realizowane projekty. Wspomnę tu tylko głośną sprawę firmy Ensol, która uczestniczyła w podobnym projekcie. Na rzecz tej firmy miasto (na mocy prawomocnego wyroku) zapłaciło ponad 1mln zł. ( płacąc dwa razy za to samo). Liczne procesy sądowe i olbrzymie koszty z tego tytułu ponoszone przez miasto czyli nas wszystkich.

Chcę jasno powiedzieć: mieszkańcy wybrali mnie na swojego przedstawiciela w Radzie Miasta. Zostałam powołana by stać na straży praworządności, aby bronić interesów mieszkańców i aby piętnować nieprawidłowości. Będę czynić to dalej chociaż czasami jest to trudne. Tak rozumiem misję wykonywania mandatu radnego. Dobro nazywam dobrem a zło – złem.

Zwracając się do mieszkańców pragnę poinformować, że w roku 2023 zostaniecie Państwo prawnymi właścicielami instalacji zamontowanych na Waszych posesjach. Możecie zgodzić się na to, że otrzymacie instalację, która jest niekompletna albo możecie zawalczyć o właściwy produkt i cieszyć się nim przez wiele kolejnych lat. Jesteśmy w stanie, w krótkim czasie sprawdzić Wasze instalacje oraz wskazać ewentualne nieprawidłowości. Jeżeli macie Państwo taką wolę proszę o kontakt.

Radna Rady Miasta Radzyń Podlaski
Bożena Lecyk

List otwarty radnej Bożeny Lecyk w/s usterek w instalacjach fotowoltaicznych

Skomentuj