Komunikat wójta gminy Radzyń P. w/s funkcjonowania Urzędu Gminy

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI Z DNIA 13 MARCA 2020 R. W SPRAWIE ZMIANY TRYBU PRACY URZĘDU GMINY RADZYŃ PODLASKI W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W związku z sytuacją epidemiczną panującą na terenie Polski KOMUNIKUJE do publicznej wiadomości informację, że Urząd Gminy Radzyń Podlaski oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania ograniczają do minimum załatwianie spraw, które wymagają bezpośredniego kontaktu z interesantami. W sprawach urzędowych zaleca się kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Radzyń Podlaski pod numerami telefonów wskazanymi na wykazie załączonym poniżej. Bardzo proszę o korzystanie z łączności telefonicznej, celem umówienia się z właściwym pracownikiem, przewidzianym do realizacji danej sprawy. Powyższe kroki zostały wprowadzone w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców oraz wszystkich gości i osób odwiedzających Urząd Gminy Radzyń Podlaski.

Wykaz telefonów służbowych pracowników Urzędu Gminy Radzyń Podlaski:

83 413 18 00

Sekretariat

B. Mazur

83 413 18 01

Wójt gminy

Wiesław Mazurek

83 413 18 02

Z-ca wójta

Anna Grochoła

83 413 18 03

Podatki

J. Niewęgłowski, I. Kockodaj

83 413 18 04

Informatyk, jednostki OSP, zaopatrzenie

D. Howorus, A. Adamski

83 413 18 05

Księgowość podatkowa

A. Meksuła

83 413 18 06

Ewidencja ludności, działalność gospodarcza

D. Białucha

83 413 18 07

Kasa Urzędu

G. Cieślak

83 413 18 08

Księgowość

A. Jarzyna

83 413 18 09

Skarbnik gminy

Z. Matejek

83 413 18 10

Odpady komunalne, ochrona środowiska

A. Witkowska, K. Milczarek

83 413 18 11

Zagospodarowanie przestrzenne, kanalizacja, woda

J. Kamiński, R. Belniak

83 413 18 14

Oświata, księgowość oświatowa

B. Matejek, A. Petkowicz

83 413 18 12

83 413 18 13

83 413 18 16

83 413 18 17

GOPS

M. Kułak, T. Doluk, O. Tarnowska, E. Szwed, E. Matuszewska, D. Mazurek, M. Szymanek

83 413 18 18

Zamówienia publiczne, obsługa rady, fundusz sołecki, kadry

A. Belniak. A. Rosińska

83 413 18 19

Oświata, inwestycje i rozwój

K. Goś, D. Izdebski

 

Adres e-mail Urzędu Gminy Radzyń Podlaski : ug@radzynpodlaski.pl
Adres e-mail Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej : gops@radzynpodlaski.pl

Wszelkie płatności na rzecz Gminy Radzyń Podlaski (opłata za wodę, opłaty śmieciowe itp.) proszę w miarę możliwości dokonywać na konta bankowe.

Wójt Gminy Radzyń Podlaski
/ – / Wiesław Mazurek

Ogłoszenie wójta gminy Radzyń P. w/s odwołania kwalifikacji wojskowej

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Apel władz gminy Radzyń P. związany z koronawirusem

Skomentuj