banner

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie radzyńskim

Zgodnie ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym powiatu jest opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Strategia uwzględnienia programy pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i inne, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych odbywa się po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Pod tym linkiem: http://powiatradzynski.pl/konsultacje/2016/strategiaRPS2016-2026.pdf  znajduje projekt strategii rozwiązywania problemów społecznych w naszym powiecie.

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

Niemen alt popu w Kofi&Ti

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Projekty statutów PCPR i PO-W „Mój Dom”

Skomentuj