Zamknij
sprzedaż detaliczna, obsługa klienta
StPr/22/0342
data rozpoczęcia pracy od 19.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 010 PLN

wprowadzanie danych przy użyciu komputera, wykonywanie podstawowych czynności biurowych, obsługa urządzeń biurowych, obsługa interesantów
StPr/22/0343
data rozpoczęcia pracy od 05.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Przygotowywanie i podawanie posiłków, sprzątanie
StPr/22/0341
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

codzienna obsługa kurników, dbanie o dobrostan zwierząt, utrzymanie czystości we wszystkich obiektach, przestrzeganie zasad bioasekuracji
StPr/22/0324
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

obsługa maszyny CNC numerycznie sterowanej
StPr/22/0295
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

lakierowanie elementów drewnianych i meblowych
StPr/22/0296
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zapoznanie z obszarami działalności ARiMR oraz używanymi aplikacjami, zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu programów pomocowych realizowanych przez ARiMR, m.in. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, płatności bezpośrednich, prawodawstwa unijnego i krajowego, w tym kodeksu postępowania unijnego, poznanie obiegu dokumentów w Biurze Powiatowym, zdobycie wiedzy w obszarze obsługi klienta i doradztwa rolniczego, obsługa urządzeń biurowych, sporządzanie pism w programie Microsoft WORD, obsługa poczty Microsoft Outlook, kompletowanie dokumentacji dotyczącej poszczególnych spraw, przechowywanie i porządkowanie dokumentów - podział na poszczególne komórki organizacyjne, nadawanie numerów kancelaryjnych wnioskom i innym pismom, archiwizacja dokumentów i przekazywanie spisami zdawczo-odbiorczymi do archiwum zakładowego.
StPr/22/0297
data rozpoczęcia pracy od 22.08.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

sprzedaż towarów przyjmowanie dostaw towarów przygotowywanie produktów do sprzedaży
StPr/22/0293
data rozpoczęcia pracy od 16.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Prace na terenach zieleni, obsługa sprzedażowa klienta.
StPr/22/0284
data rozpoczęcia pracy od 15.08.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

Układanie towaru, krojenie, ważenie, obsługa klienta i kasy fiskalnej
StPr/22/0205
data rozpoczęcia pracy od 25.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN