Zamknij
przewóz towarów samochodem ciężarowym
StPr/22/0218
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 160 do 3 160 PLN

opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, wspomaganie procesu wychowania, opieki i nauczania, wspomaganie procesu rewalidacji
StPr/22/0219
data rozpoczęcia pracy od 03.06.2022
wynagrodzenie od od 1 505 do 1 505 PLN

1. Prace pomocnicze przy pakowaniu pieczarek. 2. Zbieranie i sortowanie pieczarek.
StPr/22/0212
data rozpoczęcia pracy od 20.06.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

- Księgowanie faktur zakupu, sprzedaży, dokumentów WZ, PZ, RW, PW, - Bieżąca kontrola finansowo-księgowa, kontrola rozrachunków publiczno prawnych, - Prowadzenie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami, ewidencja środków trwałych, - Prawidłowe i terminowe obliczanie zobowiązań podatkowych, sprawowanie kontroli merytorycznej, rachunkowej wszystkich dowodów księgowych.
StPr/22/0208
data rozpoczęcia pracy od 19.05.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Praca w charakterze kierowcy autobusu miejskiego, podmiejskiego i międzynarodowego.
StPr/22/1085
data rozpoczęcia pracy od 19.05.2022
wynagrodzenie od od 23 PLN

Obsługa urządzeń biurowych, obsługa korespondencji firmowej, przyjmowanie i obsługa interesantów, udzielanie informacji interesantom ( w tym telefonicznie, e-mailowo)
StPr/22/0197
data rozpoczęcia pracy od 16.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Egzekwowanie zachowania dobrej jakości produkowanych owoców i warzyw, wydajności w pracy oraz terminów przygotowania towarów do wysyłki; Dokonywanie wymaganych kontroli i badań z przebiegu procesów produkcyjnych oraz prowadzenie zapisów z powyższych czynności zgodnie z zasadami i procedurami.
StPr/22/0188
data rozpoczęcia pracy od 09.05.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Nauczanie języka angielskiego dzieci i/lub młodzież i/lub dorosłych w grupach i/lub indywidualnie
StPr/22/0181
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2022
wynagrodzenie od od 45 do 45 PLN

montaż instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz gazu
StPr/22/0102
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 4 500 PLN

budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych
StPr/21/0090
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN