banner

Redakcja

RadzyńINFO
Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
ul. Rynek 9
21-300 Radzyń Podlaski

e­-mail: radzyninfo.redakcja@gmail.com

Redakcja

Jakub Hapka (redaktor naczelny), e-mail: habakuk83@wp.pl

Jakub Niewęgłowski, tel.: 695 059 906, e-mail: jakub.nieweglowski@gmail.com

Reklama/promocja: tel.: 662 008 209

Michał Dybaczewski, Sylwia Dzioba, Łukasz Hapka, Tadeusz Kierych, Szczepan Korulczyk, Hanna Kryńska, Dariusz Magier, Maciej Michniewicz, Michał Romaniuk, Damian Sitkiewicz, Arkadiusz Strojek, Adam Świć

Współpracownicy

Małgorzata Kołodziejczyk, Joanna Kowalik-Bylicka, Mirosław Piasko