banner

Redakcja

RadzyńINFO
Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
ul. Rynek 9
21-300 Radzyń Podlaski

e­-mail: radzyninfo.redakcja@gmail.com

Redakcja

Jakub Niewęgłowski, tel.: 695 059 906, e-mail: jakub.nieweglowski@gmail.com

Reklama/promocja: tel.: 662 008 209

Sylwia Dzioba, Łukasz Hapka, Tadeusz Kierych, Szczepan Korulczyk, Hanna Kryńska, Maciej Michniewicz, Michał Romaniuk, Arkadiusz Strojek

Współpracownicy

Małgorzata Kołodziejczyk, Joanna Kowalik-Bylicka, Mirosław Piasko