banner

Odpowiedź na oświadczenie części Zarządu RaSIL

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych skupia różnorodne środowiska, w związku z czym nie było w nim nigdy jednomyślności. Oświadczenie części członków Zarządu nie jest niczym nadzwyczajnym. Nowością jest natomiast upublicznienie rozbieżności.

W trakcie działalności, a szczególnie w okresie wyborczym, ukształtowały się 3 ośrodki decyzyjne: Zarząd Stowarzyszenia, kolegium redakcyjne portalu Radzyninfo oraz Komitet Wyborczy RaSIL. Zarówno Komitet Wyborczy, jak też kolegium redakcyjne akceptują zawarte porozumienie z kandydatem na burmistrza Mariuszem Skoczylasem.

Burmistrz Jerzy Rębek, chcąc mieć wpływ na działalność Stowarzyszenia, dwóch członków Zarządu, Jerzego Woźniaka i Pawła Żochowskiego, powołał na ważne stanowiska samorządowe. Stał się tym samym ich pracodawcą, dlatego nieprzypadkowe są ich podpisy pod oświadczeniem.

 

Prezes RaSIL Józef Korulczyk

Członek Zarządu RaSIL Zbigniew Makarski

Pary

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

Pyszny ser i kropka – nowa kampania promocyjna Serenady