banner
Z ostatniej chwili...
07/08/2018, Brak komentarzy.

Dar rady

Światło Ducha Świętego na naszej drodze.

13/08/2016, Brak komentarzy.

Ost. konferencja: Caritas-instytucja

Zanim powiemy o Caritas popatrzmy na wspólnotę Kościoła. Mówiąc „Kościół”, mamy na myśli wspólnotę ludzi wierzących, wspólnotę serc, wspólnotę miłości, albo instytucję, która ma konkretna strukturę. Podobnie jest z ...

12/08/2016, Brak komentarzy.

Konf. pielgrzymkowa: uczynki względem duszy

Uczynki miłosierdzia co do duszy – w odróżnieniu od poprzednich – znajdują uzasadnienie w różnych miejscach Ewangelii. Prawie pełny ich kata log znajdujemy w szeroko rozpowszechnionym w XII wieku ...

11/08/2016, Brak komentarzy.

Konf. pielgrzymkowa: uczynki miłosierne względem ciała

Uczynków miłosierdzia względem ciała, zgodnych z wiarą i postulowanych przez słowo Boże oraz nauczanie Kościoła, jest wiele. Tradycyjnie jednak wymienia się siedem uczynków względem ciała i siedmiu co do ...

09/08/2016, Brak komentarzy.

Konf. pielgrzymkowa: czym jest odpust?

Słowo „odpust” nie jest nam całkowicie obce. Nieraz słyszymy w zapowiedziach parafialnych o zbliżającym się odpuście w parafii. Traktujemy często odpust jako wydarzenie religijne związane ze świętem patrona kościoła. ...

08/08/2016, Brak komentarzy.

Konf. pielgrzymkowa: warunki sakramentu pokuty

Tylko Bóg przebacza grzechy. Ponieważ Jezus jest Synem Bożym, mówi o sobie: „Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” (Łk 5, 24) i wykonuje tę władzę przebaczając grzechy ...

07/08/2016, Brak komentarzy.

Konf. pielgrzymkowa: sakrament miłosierdzia

Spowiedź, czyli Sakrament Pokuty i Pojednania często bywa nazywana Sakramentem Miłosierdzia. Rzeczywiście, konfesjonał jest miejscem, gdzie Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi z gotowością przebaczenia każdego grzechu, jeśli tylko ten zachce ...

06/08/2016, Brak komentarzy.

Konf. pielgrzymkowa: miłosierdzie drogą do świętości

W Bulli ogłaszającej rozpoczęcie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia papież Franciszek napisał: „Nasza modlitwa rozciąga się również na wielu Świętych i Błogosławionych, którzy uczynili z miłosierdzia swoją misję życia” (Misericordiae vultus)

05/08/2016, Brak komentarzy.

Konf. pielgrzymkowa: kult Bożego Miłosierdzia

Św. Jan Paweł II w encyklice Dives in misericordia napisał, że „Kościół głosi prawdę o miłosierdziu Boga objawioną w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie i wyznaje ją na różne sposoby.

04/08/2016, Brak komentarzy.

Konf. pielgrzymkowa: Miłosierdzie w Starym Testamencie

Zacny proboszcz w maleńkiej parafii zawsze starannie przygotowywał kazanie niedzielne. Pewnego roku w poranek Wielkanocny wszedł na ambonę. Przyniósł zardzewiałą klatkę i umieścił ją na widocznym miejscu. Wierni byli ...