banner

Wielka Sobota, czyli fotorelacja z Bazyliki Grobu Pańskiego (cz.III)

Jednym z najważniejszych punktów każdej pielgrzymki do Ziemi Świętej jest nawiedzenie Bazyliki Grobu Pańskiego.

Została wzniesiona na miejscu, gdzie Chrystus na Golgocie oddał za nas swoje życie. Miejsce to, kiedyś znajdowało się poza miastem, w kamieniołomach. Obudowano fragment, gdzie stał krzyż Jezusa. Obecnie jest to duża, piętrowa bazylika, gdzie centralnym miejscem jest Grób Pański.

Bazylika składa się z wielu kaplic, na przykład Kaplicy św. Heleny, która odnalazła Krzyż Chrystusa i zadbała o zachowanie miejsc świętych w Jerozolimie.

Pierwsza bazylika w tym miejscu została wybudowana w IV wieku z polecenia cesarza Konstantyna.  W 1099 roku krzyżowcy zdobyli Jerozolimę i na miejscu ruin wznieśli nową świątynię. Na przestrzeni wieków sanktuarium było wielokrotnie przebudowywane oraz nękane przez pożary, trzęsienia ziemi i grabieże. W efekcie pod względem architektonicznym kształt świątyni jest rezultatem różnej jakości przebudowy i remontów.

Chodząc po bazylice, ma się wrażenie, pomieszania różnych stylów i ogromu budowli. Widać troskę i chęć zabezpieczenia tego świętego miejsca, w których zgromadzono liczne ślady obecności Jezusa i Jego męki.

Bazyliką opiekują się przedstawiciele różnych wyznań. Zakres ich obowiązków i pomieszczenia, którymi się opiekują, zostały ustalone w księdze „Status quo”. Na przykład, klucze do Bazyliki Grobu Pańskiego mają dwie rodziny muzułmańskie.

W bazylice znajdują się liczne kaplice trzech najważniejszych wyznań. Do najważniejszych elementów należą: miejsce, gdzie stał krzyż Chrystusa – Golgota, Skała Namaszczenia, Grób Pański. Ten ostatni, którym opiekują się prawosławni, składa się z dwóch części. Pierwsza – to Skała Anioła (nawiązanie do Aniołów w grobie Zbawiciela). Druga część to właściwy grób Jezusa.

Jakub Hapka

Na portalu od jesieni 2012 r. Najpierw jako felietonista, od maja 2015 redaktor naczelny. Absolwent polonistyki UMCS. Fan futbolu.

W sieci: pieśni Wielkiego Czwartku i Piątku

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

W sieci: „Wielkie wicie”

Skomentuj