banner

Aniela Wierzchowska – kandydatka KW RASIL do Rady Powiatu

Aniela Wierzchowska, mężatka, żona Adama, matka piątki dzieci.

Od 2011 r. sołtys wsi Wierzchowiny, bezpartyjna, pomaga synowi w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Zbigniew Makarski – kandydat KW RASIL do Rady Powiatu

NASTĘPNY ARTYKUŁ »

KW RASIL znajdziesz pod „13”-tym