Zamknij

Sesja Rady Miasta

07:05, 08.06.2021 | J.K
Skomentuj
REKLAMA

Dnia 25 maja odbyła się XXVII Sesja Rady Miasta obrady odbyły się w trybie zdalnym. Podczas sesji nastąpiło jednak przerwanie transmisji przy punkcie podejmowania uchwał.

Do porządku obrad na samym początku został dodany wniosek o udzielenie pomocy finansowej powiatowi na budowę drogi 63 przez miejscowość, Zabiele, Paszki Duże, Paszki Małe aż do drogi krajowej numer 19. Wniosek został przyjęty jednogłośnie - 14 głosami.

Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i wykonania uchwał Rady Miasta obejmowało między innymi takie punkty jak: rozstrzygnięte przetargi na rewitalizację centrum miasta i pałacu Potockich, place budowy wyżej wymienionych miejsc zostały przekazane wykonawcom. Na nowo otwartym parkingu przy skrzyżowaniu Grobli Kasztanowej i  ulicy Parkowej zainstalowany zostanie monitoring. Biura z pałacu zostały przeniesione na ulicę Armii Krajowej. Trwają remonty dróg w mieście przetarg wygrała firma z Łukowa i prowadzi już prace. Planowane są zabezpieczenia środków na budowę boiska przy Chmielowskiego, wykonano wstępny projekt ronda przy Urzędzie Skarbowym. Od 1 czerwca będzie odbierana ścięta trawa od mieszkańców miasta, kompost w przyszłym roku  ma trafić do rolników, którzy zgłosili zapotrzebowanie. Wymiana oświetlenia stwarza problem: rozwiązano umowę z inspektorem nadzoru budowlanego, wyłoniono następnego inspektora, spotkanie z nim odbyło się 26 maja i ustalono tam warunki współpracy, rozliczenie inwestycji ma nastąpić we wrześniu tego roku. 7 czerwca nastąpi podpisanie umowy na instalacje fotowoltaiczne.

Piotr Skowron zapytał o harmonogram prac, aby mieszkańcy rynku mogli przygotować się na zmiany. Harmonogram według słów burmistrza zostanie przekazany po spotkaniu rady koordynacyjnej - 1 czerwca. .

Bożena Lecyk dopytała o harmonogram odbioru traw, miejsce ich kompostowania, czy odbiór kompostu przez rolników będzie nieodpłatny oraz czy parking przy skrzyżowaniu Grobli Kasztanowej i  ulicy Parkowej jest wykonany w takim stopniu że już można z niego korzystać? Ostatnim punktem była działalność UM, i pytanie kiedy UM zostanie otwarty dla interesantów.Burmistrz odpowiedział że: UM na chwilę obecną rozwozi pakiety na trawę zawierające worki, trawa będzie odbierana w tym samym dniu co odpady bio. Takie rozwiązanie służy obniżeniu kosztów składowania kompostu. Na chwilę obecną jeszcze nie są ustalone warunki odbioru kompostu przez rolników ale trawa oddawana powinna być bez żadnych zanieczyszczeń. Worki będą ewidencjonowane i można oddać 6 worków miesięcznie z jednego gospodarstwa domowego. Miejscem kompostowana będzie plac na ulicy Budowlanych.Nowy parking jest już miejscem docelowy, zostaną tylko wykonane drobne prace naprawcze.Urząd zacznie dziać kiedy zostanie nabyta odporność zbiorowa, więc Burmistrz zachęcił do szczepienia.

Rada głosowała nad 9 uchwałami. Uchwała nr 1 dotyczyła sprawy rozpatrzenia petycji Agnieszki Gocel, zaś uchwała nr 2 sprawy rozpatrzenia petycji Piotra Sterkowskiego. Obie petycje mały taką samą treść i według uzasadnienia wykraczały poza kompetencje Radnych ponieważ Rada "nie podejmuje jakichkolwiek decyzji odnośnie szczepień i nie ma w tym zakresie żadnych kompetencji". Obie petycje zostały uznane za "niezasługujące na uwzględnienie" i podjęte zostały pierwsza: 12 głosami za, 1 przeciwko, 2 wstrzymującym się, druga: 13 głosami za, 1 wstrzymującym, 1 przeciw.

Uchwała nr 3 dotyczyła rozpatrzenia petycji radnej Bożeny Lecyk, radnego Jakuba Jakubowskiego oraz mieszkanki Radzynia Podlaskiego Iwony Niebrzegowskiej-Kuchni. Uchwała została podjęta: 12 głosami za, 1 przeciw, 2 wstrzymującymi się.,

Uchwała nr 4 dotyczyła rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. Uchwała została podjęta 14 głosami za, 1 wstrzymującym.

Uchwała nr 5 dotyczyła przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim. Uchwałę podjęto 13 głosami za, 2 wstrzymującymi.

Uchwała nr 6 dotyczyła przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Radzyń Podlaski na lata 2021 - 2025. Uchwałę podjęto jednogłośnie 15 głosami.

Uchwała nr 7 dotyczyła sprawie udzielenia pomocy finanswoej powiatowi Radzyńskiemu, uchwała nr 8 - zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. uchwała nr 9 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Wszystkie te trzy uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

W sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi (podpunkt 7) radna Lecyk dopytała o źródła finansowania inwestycji. Źródłami finansowania tej inwestycji będą środki wolne z roku 2020, a szczególnie dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tych środków pozostało jeszcze około 730 tys. zł, jak odpowiedziała skarbnik UM.

W części wolne wnioski zabrała głos Bożena Lecyk. Zwróciła ona uwagę na Projekt Słoneczna Alternatywa dla Radzynia oraz pismo jakie otrzymali mieszkańcy miasta z UM w związku z ujawnieniem nieprawidłowości. Obszerniej pisaliśmy na ten temat w oddzielnym artykule.

Elżbieta Zając zapytała w kwestii złego  stanu dróg Chmielowskiego w części od PEC do przedszkola oraz ulicę Pomiarową. Chciała dowiedzieć się czy te nawierzchnie zostaną naprawione.Ulica Chmielowskiego zostanie wyremontowana gruntownie w drugiej połowie roku, zadeklarował Burmistrz. Ulica Pomiarowa na chwilę obecną nie jest w planach modernizacji, ponieważ wchodzi w plan węzła komunikacyjnego a na chwilę obecną nie ma większej ilości szczegółów co do przebudowy.

Radna Lecyk zgłosiła dodatkowo dwa wnioski. Pierwszy dotyczył budowy placu zabaw na ulicy Podlaskiej, mieszkańcy przekazali ten wniosek do Radnego Włodzimierza Sieromskiego jednak radna otrzymała informacje i wnioskowała o budowę tego placu.  Drugiego wniosku nie udało się przedstawić z powodu problemów technicznych, radna zgodziła się złożyć wnioski na piśmie, i mają one zostać dołączone do protokołu sesji w formie elektronicznej.

Burmistrz na zakończenie dodał kilka informacji o pozostałych inwestycjach drogowych:

1. ulica Ostrowiecka - tam gdzie jest parking planowane jest sfrezowanie obecnej nawierzchni i położenie nowej prace planowane są na czerwiec

2. ulica Warszawska naprzeciw Kościoła Trójcy Św. - zostanie położona nowa nawierzchnia i ukształtowana zostanie tak aby nie było stoisk wody w przyszłości.

3. ulica Warszawska - planowana jest wymiana wodociągów oraz kanalizacji od dzwonnicy do Starostwa, PUK w chwili obecnej opracowuje mapę ze słabymi punktami.

4. rondo przy Urzędzie Skarbowym - do inwestycji włączy się Powiat, przekazując środki.

(J.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%