Zamknij
REKLAMA

Sesja Rady Miasta - uchwały i wolne wnioski

06:00, 29.07.2022 | .
Skomentuj
REKLAMA

Na ostatniej sesji Rady Miasta podjęto 11 uchwał. Był też szereg wolnych wniosków.

Pierwszą z nich była uchwała w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania. Została ona podjęta większością 11 głosów przy 1 głosie "przeciw" (Bożeny Lecyk) i 1 głosie wstrzymującym się (Mariusza Szczygła).

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem burmistrza z wykonania budżetu miasta za 2021 rok. Została ona podjęta większością 12 głosów przy 2 głosach wstrzymujących się (Bożeny Lecyk i Mariusza Szczygła).

Uchwała w sprawie absolutorium dla burmistrza z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok podjęta została podjęta większością 12 głosów przy 1 głosie "przeciw" (Bożeny Lecyk) i 1 głosie wstrzymującym się (Mariusza Szczygła).

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez miasto lokalu przy ul. Warszawskiej 50/27 podjęta została większością 12 głosów przy 1 głosie wstrzymującym się (Bożeny Lecyk).

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania została podjęta jednogłośnie.

Uchwała w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze została podjęta jednogłośnie.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, w której miasto wyraziło zgodę na nieodpłatne korzystanie przez PGE z jednej miejskich nieruchomości, została podjęta jednogłośnie.

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta Radzyń Podlaski została podjęta jednogłośnie.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok została podjęta większością 13 głosów przy 1 głosie wstrzymującym się (Bożeny Lecyk).

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej została podjęta większością 13 głosów przy 1 głosie wstrzymującym się (Bożeny Lecyk).

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi radzyńskiemu została podjęta jednogłośnie. Chodzi w niej o wspólne finansowanie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Sitkowskiego, które są ulicami powiatowymi, z ulicą Lubelską, która jest ulicą miejską.

Pierwotnie miała być głosowana jeszcze jedna uchwała, a mianowicie uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030, jednakże została na początku sesji zdjęta z porządku obrad na prośbę burmistrza, który wyjaśnił, że uchwały tej z przyczyn formalno-prawnych nie można podjąć przed 4 lipca.

Kolejnym punktem obrad był punkt "Wolne wnioski". Jako pierwszy głos zabrał radny Piotr Skowron, który powiedział, że otrzymał od mieszkańców ulicy Ostrowieckiej informację, iż ciągle są budzeni po 4:00 rano przez beczkowóz podlewający rabatki, który dodatkowo wydziela dużo spalin. Z kolei mieszkańcy ulicy Krysińskiego skarżą się na brak oświetlenia na ich ulicy i będące tego skutkiem "egipskie ciemności".

Jako drugi głos zabrał radny Jarosław Zaprzalski. Wystąpił on z wnioskiem do naczelnika Wydziału Zarządzania Mieniem. Przy skrzyżowaniu ulic Zabielskiej i Chmielowskiego, a właściwie na parkingu obok niego, stoi od dłuższego czasu zdewastowany samochód marki Mazda. Prawdopodobnie został porzucony przez właściciela. Radny pytał, czy nie można byłoby się go pozbyć, by nie zajmował niepotrzebnie miejsca.

Radna Bożena Lecyk zgłosiła aż 4 wnioski, pochodzące od jednego z mieszkańców, który poprosił ją o to mejlowo. Pierwszy wniosek dotyczył pozyskania dotacji na modernizację stadionu miejskiego i budowę sztucznego boiska treningowe na stadionie miejskim, gdyż Orlęta muszą płacić za korzystanie z boiska w Lubartowie. Drugim wnioskiem była propozycja postawienia dwóch nowych luster na Koszarach – jednego przy zjeździe z ulicy Zabielskiej, drugiego przy skrzyżowaniu z ulicą Chomiczewskiego. Trzecim wnioskiem był psi pakiet w okolicach przystanku na ulicy Zabielskiej. Mieszkaniec postulował też wymianę starej wiaty przystankowej przy tejże ulicy. Ostatnim wnioskiem mieszkańca kontaktującego się z radną Lecyk była propozycja ustawienia jakiejś tabliczki wskazującej kierunek dojścia do szpitala od strony ul. Lubelskiej. Poza przeczytaniem mejla od mieszkańca radna zgłosiła też własny wniosek budowy placu zabaw przy ulicy Podlaskiej przy budynku należącym do Urzędu Miasta. Poza tym radna prosiła też o przyspieszenie realizacji remontu mostu na ul. Podlaskiej.

Do wypowiedzi Bożeny Lecyk odniósł się radny Jarosław Zaprzalski. Powiedział, że on sam dostał mejla o takiej samej treści w styczniu. Rozmawiał już z burmistrzem na temat zawartych tam propozycji. Zainteresowany tematem luster, radny Zaprzalski pojechał na miejsce razem z radnymi Bogdanem Fijałkiem i Waldemarem Panasiukiem. Uznał po obejrzeniu, że lustro nie jest tam potrzebne. Dodał, że nie słyszał, by były tam jakieś wypadki. Także tabliczki prowadzące do szpitala radny uznał za niepotrzebne, bo Radzyń nie jest dużym miastem i zdaniem radnego wcale nie jest tak trudno trafić do szpitala z dworca PKS. Radny zaznaczył, że jest psi pakiet stosunkowo niedaleko, bo przy ogródkach działkowych.

Radny Karol Wiater poprosił o postawienie progu zwalniającego na osiedlu Bulwary, gdyż był już tam kiedyś, ale został zdjęty na czas remontu i potem nie położony z powrotem.

Radny Bogdan Fijałek podziękował za uporządkowanie miejsca przy wjeździe na zaplecze PSS-u przy ul. Chomiczewskiego, gdyż była tam nierówna powierzchnia i ciągle tworzyły się duże kałuże. Poza tym radny zgłosił wniosek, by przyjrzeć się dokładnie nawierzchni sztucznego boiska przy Szkole Podstawowej nr 2, gdyż jest ono już w złym stanie.

Po tym ponownie głos zabrał radny Jarosław Zaprzalski. Odniósł się do propozycji przedmówcy, mówiąc, że na Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej on sam wspominał o tym samym temacie. Na wrzesień jest już umówiona wizyta mająca na celu sprawdzanie szkolnej infrastruktury sportowej. Wcześniej, bo w sierpniu, będzie wizytowała szkoły Komisja Oświaty i Kultury.

Radna Paulina Pachała poprosiła o przegląd tablic z nazwami ulic. Radna zauważyła, że wiele z nich jest już sfatygowanych i często nieczytelnych. Oprócz tego radna zwróciła uwagę, że lustro przy ulicy Chmielowskiego zostało przez kogoś odwrócone na drugą stronę.

Radny Mariusz Szczygieł poparł pomysł przeglądu tablic ulic i zasugerował, by je ujednolicić.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (3)

Do radnej Bożeny  LeDo radnej Bożeny Le

21 1

Czytam o Pani aktywności na posiedzeniu Rady. Czy nie powinna Pani skierować tą aktywność na zagospodarowanie dużego obszaru użytków zielonych kompletnie zdewastowanych leżących w Pani Obwodzie Wyborczym. To Pani najbliżsi i sąsiedzi są właścicielami tzw. Wspólnoty Gruntowej położonej od ul. Partyzantów do rzeki Białki. Czytałem nawet, ze Burmistrz nie mógł się dogadać na wydzielenie pasa gruntu aby zlecić dokumentację na poszerzenie biegnącej tam ulicy.
Gdzie jest w tym temacie Pani aktywność. To wymaga jednak więcej wysiłku jak negacja zgłaszanych postulatów i robienie zdjęć. 10:38, 29.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

StadionowyStadionowy

1 6

Władzo miejska!!!

Najwyższy czas na modernizacje stadionu miejskiego w Radzyniu. Zadaszoną główną trybune oraz sztuczne boisko treningowe 08:56, 30.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

666666

1 2

Fachowcy od luster, śmiech 12:59, 30.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%