Zamknij
REKLAMA

Sesja Rady Powiatu: sprawozdania starosty i przewodniczącego, wolne wnioski

06.00, 22.09.2022 .
Skomentuj
REKLAMA

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu z 30 VIII przedstawione zostały sprawozdania starosty i przewodniczącego Rady Powiatu.

Tak jak zawsze jako pierwszy sprawozdanie ze swej pracy złożył starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski. Wymienił wydarzenia, w których udział brał on sam lub jego zastępca Michał Zając. Zrobił to od końca. Jako pierwsze wymienił dożynki gminno-powiatowe w Kolembrodach w gminie Komarówka Podlaska, które odbyły się 28 sierpnia. Starosta brał też udział w dożynkach w Czemiernikach (25 VIII) i w Ulanie-Majoracie (21 VIII). Tego samego dnia jego zastępca był na dożynkach gminy Borki odbywających się w Nowinach (21 VIII). Poza tym 20 VIII starosta był też obecny na jubileuszu 10-lecia Radzyńskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Niepełnosprawnych "Ósmy Kolor Tęczy", 19 VIII na wernisażu malarskim w Bełczącu, 14 VIII w przekazaniu strojów sportowych piłkarzom z klubu Absolwent Domaszewnica, 12 VIII w uroczystym otwarciu drogi Radzyń-Zabiele-Paszki, 11 VIII w otwarciu nowej instalacji w PEC-u, 9 VIII w sesji Rady Gminy Radzyń Podlaski, 7 VIII w pikniku rodzinnym w Olszewnicy, w otwarciu świetlicy w Woli Łużeckiej w powiecie łukowskim i w festynie rodzinnym w Ustrzeszy, 2 VIII – w spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Finansów w Urzędzie Skarbowym w sprawie nowego gmachu tego urzędu, 26 VII – w konferencji połączonej z podpisaniem umowy na wykonanie odcinka Via Carpatia, 22 VII – w częściowym odbiorze warsztatu przy ZSP, 17 VII – w obserwowaniu Biegu Pamięci im. Dywizjonu 303 w Starej Wsi, 15 VII – w Pikniku z Produktem Polskim "Bitwa Regionów" w Parczewie, 14 VII – w sesji Rady Gminy w Ulanie-Majoracie, 12 VII – w otwarciu drogi Białka-Płudy-Główne połączonym z obchodami Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, 9 VII – w Królewskim Pikniku Lotniczym w Woli Osowińskiej, 8 VII – w obchodach Święta Policji, 30 VI – w podsumowaniu konkursów dotyczących ochrony środowiska organizowanych przez Nadleśnictwo w Radzyniu Podlaskim. Ponadto zastępca starosty w jego imieniu był obecny 31 VII w obchodach 100-lecia OSP w Woli Osowińskiej, 21 VII na koncercie Jana Kondraka i Adama Szabata, 2 VII na Motopikniku w gminie Komarówka Podlaska (w Przegalinach Dużych). Potem starosta przeszedł do spraw bieżących. Trwają odbiory kolejnych warsztatów ZSP. Przy okazji zlecono ekspertyzę w sprawie nadmiaru wód opadowych na terenie szkoły i jej otoczenia. Powiat otrzymał 1,6 miliona złotych rządowej dotacji na zakup 3 urządzeń dla naszego szpitala – ramienia C, laparokskopu i sterylizatora. Powiat dołoży do zakupu 400 tysięcy wkładu własnego (20%). Zakończono inwestycję związaną z oddziałem endoskopii w szpitalu. Jesienią odbędzie się otwarcie. W szpitalu prowadzone są też prace remontowe. Trwają prace przygotowawcze do otwarcia filii uczelni w Radzyniu. W okresie wakacji organizowane były przetargi. Część przetargów odbywała się na podstawie oszacowań z ubiegłego roku, które się zdezaktualizowały. Dla zmniejszenia kosztów budowy drogi Borki - Stara Wieś - Bełcząc powiat wystąpił do Ministerstwa Cyfryzacji na zgodę na brak kanału technologicznego. Zgodę tę udało się uzyskać, jednakże poskutkowała ona tym, że wojewoda zmniejszył dotację, co zablokowało inwestycję. W tej sytuacji powiat wystąpił z wnioskiem o nową dotację do Funduszu Dróg Samorządowych. W przypadku drogi z Wohynia do granicy powiatu starosta domagał się wsparcia od gminy Wohyń, uzależniając od niego realizację inwestycji. Bardziej optymistycznie były informacje dotyczące drogi Biała-Borowe, gdyż udało się na jej wykonanie otrzymać dotację od Lasów Państwowych w wysokości 1,8 mln zł. Jeszcze bardziej optymistyczna była informacja na temat remontu drogi od drogi krajowej nr 65 przez Sętki i Sobole do granic powiatu, gdyż dzięki rezygnacji z kanału technologicznego i obniżeniu dzięki temu kosztów udało się rozstrzygnąć przetarg. Dalej starosta mówił o rozmowach prowadzonych z gminami na temat remontów dróg. Z związku z tym, że rozmowy te były jeszcze w dniu sesji nierozstrzygnięte, prosił radnych, by zebrali się ponownie na nadzwyczajnej sesji, gdy się to już stanie.

Po sprawozdaniu przyszedł czas na pytania do starosty. Radny Jakub Jakubowski zapytał o kilka kwestii. Pierwszym tematem były wspomniane przez starosty plany zapobiegania zalewaniu terenu ZSP przez wodę. Radny dopytywał, czy planowane jest utworzenie jakiegoś zbiornika retencyjnego czy też po prostu odprowadzanie nadmiaru wody do kanalizacji. Drugą poruszoną sprawą był wniosek firmy Renpro o zmianę umowy w zakresie ceny energii elektrycznej. Jakub Jakubowski prosił o objaśnienie sprawy. Trzecim tematem wspomnianym przez radnego były zaległe wynagrodzenia pracowników szpitala, zaś czwartym - wybicie przez ROK pamiątkowych medali.

Starosta na pytanie o odprowadzanie wody odpowiedział, mówiąc, że wedle wstępnych ustnych informacji ma chodzić o wybudowanie muru oporowego wystającego ponad ziemię i nie dopuszczającego do rozlewania się wody. Na drugie pytanie starosta odpowiedział, wyjaśniając, iż firma dostarczająca prąd zaszantażowała powiat zerwaniem umowy, domagając się jej renegocjacji i podniesienia płaconej ceny. Jako że nowe warunki uznane zostały za mimo wszystko względnie korzystne, władze powiatowe zgodziły się na zmianę umowy na cztery miesiące. Pod koniec roku będzie nowy przetarg przeprowadzony w grupie, przez co jest szansa, że trzymające się razem samorządy zdołają uzyskać korzystne rozstrzygnięcie. Na pytanie o pensje w szpitalu starosta odpowiedział, mówiąc, że problem zaległych pensji pojawił się w związku z nowymi przepisami podwyższającymi wynagrodzenia. Zostaną one podwyższone także w szpitalu, ale trzeba będzie pozyskać stosowne środki z Narodowego Funduszu Zdrowia. Na pytanie o medale Szczepan Niebrzegowski odpowiedział, mówiąc, iż Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami organizowane są pod patronatem starosty, w związku z czym Radzyński Ośrodek Kultury zwrócił się z propozycją, by wybić nową partię medali pamiątkowych jako rezerwę, bo dotychczas przyznawane już się kończą. Odpowiedź starosty na ostatnie pytanie uzupełnił Robert Mazurek, mówiąc, że medale te wręczane jako pamiątki podróżnikom odwiedzającym Radzyń.

Radny Tadeusz Sławecki nawiązał do wspomnienia przez starostę w jego sprawozdaniu Biegu Pamięci im. Dywizjonu 303. Zwrócił uwagę na to, że przy okazji tej imprezy wspomina się jedynie Zdzisława Krasnodębskiego, podczas gdy warto przypomnieć innych pilotów z Dywizjonu 303 pochodzących z terenu obecnego powiatu radzyńskiego. Radny przytoczył przypadek jeszcze drugiego takiego lotnika – Aleksandra Chudka, który został za swoją służbę odznaczony i który zginął podczas walki. Zasugerował, że może są jeszcze jacyś inni. Starostwo jako współorganizator powinno zdaniem radnego zwrócić na to uwagę. Starosta wyjaśnił w odpowiedzi, iż mówił jedynie, że powiat jest patronem Biegu. Nie oznacza to bycia jego organizatorem. Zaznaczył, że pomysł radnego uważa za zasadny. Dodał, że radny Zbigniew Smółko także odnalazł informacje na temat jeszcze innego pilota słynnego Dywizjonu z obszaru powiatu. Obiecał przekazać sugestie władzom gminy Borki, które są organizatorami. Radny Zbigniew Smółko uzupełnił wypowiedź starosty, dodając, że nie chodzi o jednego, ale o dwóch lotników, braci, pochodzących z gminy Wohyń.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie przewodniczącego Rady Powiatu – Roberta Mazurka. Zaczął on swoje wystąpienie od poinformowania o piśmie od pewnego mieszkańca. Jest to osoba, która od wielu miesięcy zasypuje Radę absurdalnymi pismami pełnymi obelg i nonsensów. W ostatnim z nich pojawił się fragment, który można zakwalifikować jako groźby karalne: "Bo jak wy tu w dalszym ciągu chodzić będziecie w garniturach i krawatach i obrażać ubogich, to tu się w końcu krew poleje, i to może być wasza krew. Każdy, kto chodzi w garniturze i krawacie jest moim wrogiem i niech taki osobnik nie zbliża się do mnie na odległość mniejszą niż 300 metrów." Przewodniczący skonsultował się w tej sprawie z prawniczką, która w odpowiedzi przychyliła się do opinii, iż można to zakwalifikować jako groźby karalne i że należy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 226 kodeksu karnego. W opinii prawnej wskazano też procedurę. Otóż radni powinni wystąpić z wnioskiem do Zarządu Powiatu o złożenie zawiadomienia do prokuratury. Wcześniej jednak musieli się zapoznać z "pismem", dlatego przewodniczący porozsyłał je im razem z pozostałymi materiałami na sesję. Zgłoszenie miało przyjąć formę wpisu do protokołu. Przewodniczący poinformował, że radny, który nie zgadza się z tym, powinien to zgłosić. W wypadku, gdyby nikt nie zgłosił sprzeciwu, zostanie wysłane odnośne pismo do Zarządu. Potem przewodniczący przeszedł do drugiego pisma od tej samej osoby. Zawierało ono jeden nowy wniosek nie rozpatrywany wcześniej, dlatego zostało skierowane do Komisji Skarg i Wniosków. Rada zajmie się nim na następnej sesji. Na koniec swojego wystąpienia przewodniczący zaprosił radnych na spotkanie z Katarzyną Łozą, które odbywało się tego samego dnia co sesja, oraz na następną sesję, która zaplanowana została wstępnie na 27 września.

Po sprawozdaniu przyszedł czas na pytania radnych. Jako pierwszy głos zabrał radny Jarosław Ejsmont, który poprosił o zmianę formuły wniosku do Zarządu w sprawie zawiadomienia prokuratury na uchwałę dla uniknięcia niejasności. Przewodniczący odpowiedział, że pomysł radnego trzeba skonsultować z radcą prawnym. Jako drugi głos zabrał radny Jakub Jakubowski, który odniósł się do tej samej sprawy. Dopytywał się, czy z tym człowiekiem była prowadzona jakaś korespondencja. Zacytował fragment pisma i stwierdził, żeby nie robić z kogoś piszącego takie rzeczy męczennika, bo nie jest tego godzien. Zaproponował, by nie zgłaszać wniosku o skierowanie sprawy do prokuratury. Przewodniczący na pytanie radnego odpowiedział, że z autorem pisma była prowadzona korespondencja, ponadto wielokrotnie w ich sprawie zbierała się Komisja Skarg i Wniosków. Robert Mazurek zaznaczył, że radni starali się podchodzić do nich poważnie, przynajmniej tam, gdzie była jakieś realne, konkretne wnioski. Ponadto nie zgodził się z propozycją zignorowania gróźb. Uzasadnił to tym, że w wypadku, gdyby coś realnie się stało, część odpowiedzialności spadłaby na tych, którzy nie próbowali temu zapobiec. Do sprawy odniósł się też radny Tadeusz Sławecki. Poparł przewodniczącego. Stwierdził, że pismo nie jest godne publicznego roztrząsania, dlatego nie zgodził się z pomysłem radnego Ejsmonta, a z drugiej strony zgodził się też z opinią o moralnej odpowiedzialności w przypadku zaniechania, tym samym nie zgadzając się z radnym Jakubowskim.

Później, w części obrad obejmującej uchwały, radny Jarosław Ejsmont na samym początku tej części obrad wycofał swój wniosek o podjęciu uchwały w sprawie wniosku do prokuratury. Jeszcze później, w punkcie "Wolne wnioski" radny Ejsmont jeszcze raz zabrał głos w sprawie zawiadomienia prokuratury o pogróżkach. Po konsultacjach już we wcześniejszym punkcie obrad wycofał swój wniosek o podjęcie uchwały, jednakże nadal uważał, że należy podjąć decyzję jakimś innym trybie, na przykład wolnego wniosku. W tym trybie nie trzeba by ujawniać ani treści pism, ani nazwiska tego człowieka. Przewodniczący poddał wniosek radnego o rozpatrzenie takiego podejścia do sprawy pod głosowanie. Został on przyjęty większością 11 głosów przy 5 głosach wstrzymujących się. Zaraz po tym doszło do drugiego głosowania, już nad samą propozycją radnego Ejsmonta. Została ona przyjęta większością 9 głosów przy 7 głosach wstrzymujących się. Rada Powiatu w formie wolnego wniosku skierowała wniosek do Zarządu Powiatu o skierowanie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa gróźb karalnych. Wniosek radnego był jedynym wolnym wnioskiem podczas sesji Rady Powiatu z 30 VIII 2022 roku.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (5)

biało-czerwonybiało-czerwony

2 0

czy Esio wreszcie zabrał głos ? 16:26, 22.09.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ObrońcaObrońca

0 2

Przejrzalem całą listę radnych i żadnego Esia nie znalazłem, to może twój kolega z piaskownicy 19:05, 22.09.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Tik takTik tak

0 0

Z piaskownicy. ? Pewnie z rowu lub od szklanki 09:36, 23.09.2022


Kibicex Kibicex

1 1

Władzo miejska!!!!

Najwyższy czas na modernizacje stadionu miejskiego w Radzyniu. Zadaszoną główną trybune oraz sztuczne boisko treningowe 08:12, 23.09.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

J.J.

1 0

chory człowieku - to jest sprawozdanie z pracy "władzy powiatowej" a nie "władzy miejskiej" 08:18, 23.09.2022


0%