Zamknij
REKLAMA

Sesja Rady Powiatu - sprawozdania starosty i przewodniczącego

06.00, 21.11.2022 .
Skomentuj
REKLAMA

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu jej przewodniczący i starosta złożyli sprawozdania ze swej pracy.

Starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski 30 IX brał udział w IX Dniach z Aniołami w SOSW, a także był obecny podczas powiatowego etapu olimpiady o zdrowiu psychicznym zorganizowanego w ZSP. 2 X starosta był obecny na obchodach jubileuszu 55-lecia OSP w Brzostówcu połączonym z poświęceniem nowych samochodów; 3 X – w spotkaniu w Starostwie dotyczącym odwodnienia terenu ZSP; 5 X – na spotkaniu z generałem Grzegorzem Alinowskim, Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie (razem z Jerzym Bednarczykiem); 7 X – podczas startu rajdu rowerowym IV Młodzieżowy Rajd Rowerowym Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej; 9 X – przy przekazaniu nowych strojów piłkarzom Unii Żabików. 11 X starosta był w Dęblinie, gdzie odbywał się regionalny finał olimpiady o zdrowiu psychicznym, ostatecznie wygrany przez uczennicę z radzyńskiego liceum. W związku z tym padła propozycja, by w przyszłym roku to powiat radzyński organizował finał tej olimpiady, przez władze powiatowe przyjęta pozytywnie. 13 X starosta był obecny na obchodach Dnia Edukacji Narodowej w kilku szkołach, 16 X – na otwarciu roku akademickiego Akademii Bialskiej (razem z Grażyną Dzidą) oraz na poświęceniu przez biskupa Pomnika Dzieci Nienarodzonych na Cmentarzu Komunalnym w Radzyniu, 17 X – podczas dniu patrona w ZSP, 19 X – na Mszy Św. w kościele Trójcy Św. odprawianej z okazji 38. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 20 X – w części zorganizowanego w siedzibie ZSP spotkania przedstawicieli szkół imienia Jana Pawła II, 21 X – podczas wideokonferencji z wojewodą dotyczącej dystrybucji węgla., od 21 do 23 X - na koncertach odbywających się w ramach Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską "Oranżeria 2022". 25 X starosta i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg byli z wizytą w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i rozmawiali z p. o. dyrektora. Tego samego dnia starosta był też obecny na posiedzeniu Komisji Zdrowia Rady Powiatu. 26 X doszło do spotkania starosty i jego zastępcy z burmistrzem i wójtami z terenu powiatu. Poruszono na nim wiele tematów. Mówiono o sprzedaży węgla, a także o odśnieżaniu dróg podczas nadchodzącej zimy. Doszło do porozumienia w tej sprawie. Od 1 I 2023 r. cena za 1 km odśnieżanej drogi wynosić będzie 80 złotych. Jest to o 10 zł więcej niż w roku 2022. Przyczyną podniesienia ceny jest wzrost kosztów. Ponadto jeszcze podczas spotkania samorządy zostały poproszone o wsparcie organizacji koncertu orkiestry Arti Sentemo. Kolejnym tematem spotkania z wójtami było otwieranie nowych linii autobusowych. Starania o uruchomienie linii Paszki-Zabiele-Radzyń zakończyły się sukcesem.

Poza samym starostą w różnych wydarzeniach uczestniczył jego zastępca Michał Zając. Towarzyszył on staroście podczas Dni z Aniołami oraz w Dniu Edukacji Narodowej. Sam uczestniczył 8 X w obchodach 83. rocznicy przeprawy SGO "Polesie" przez Tyśmienicę w Bełczącu, 9 X – w dniu patrona w szkole w Woli Osowińskiej. 12 i 13 X w Katowicach wicestarosta i Grzegorz Kowalczyk, członek Zarządu Powiatu, brali udział w konferencji Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Przy tej okazji odebrali nagrody za 6. miejsce powiatu w rankingu inwestowania.

Z kolei 13 X w Białej Podlaskiej na Dniu Państwowego Ratownictwa Medycznego władze powiatowe reprezentował sekretarz.

Przy okazji swego uczestnictwa w inauguracji roku akademickiego w Białej Podlaskiej starosta powiedział też o tym, iż już 14 XI w ZSP odbędzie się inauguracja roku akademickiego w filii Akademii Bialskiej w Radzyniu. Wspomniał też, iż podczas okręgowych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej nagrodzone zostały dyrektorki szkół podlegających powiatowi – Ewa Grodzka i Grażyna Dzida.

Starosta na koniec wystąpienia przeszedł do tematu uchwał podejmowanych przez Zarząd Powiatu. Pierwszą z podjętych w ten sposób decyzji było zlecenie na wniosek dyrekcji I LO remontu dachu sali gimnastycznej bez czekania do nowego roku. Przeznaczono na ten cel 60 tysięcy złotych. Jak wyjaśnił starosta, bez zabezpieczania dachu będą jeszcze większe koszty, chociażby związane z parkietem. Drugą decyzją Zarządu było przeznaczenie 100 tysięcy złotych na rozbudowę budynku I LO z nowymi salami lekcyjnymi. Podjęto też decyzję o wykonaniu projektu odwodnienia terenu ZSP. Oferent ma uzyskać stosowne zezwolenie na takie prace. Mają one zostać przeprowadzone już wiosną.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie przewodniczącego Rady Powiatu – Roberta Mazurka. Poinformował on radnych, że zostały udzielone odpowiedzi na dwa pisma, które przyszły do Rady. Była o nich mowa podczas poprzedniej sesji. Pierwszym z nich był list Piotra Jezierskiego, radnego z gminy Kąkolewnica, który domagał się remontu pewnym wymienionych w liście dróg z terenu jego gminy. Przewodniczący poinformował, że została zredagowana oficjalna odpowiedź, którą odczytał na głos. Starosta odpowiedział, że takie kwestie leżą w kwestii wójta i Rady jako całości. Drugim pismem wspominanym na wcześniejszej sesji, które doczekało się odpowiedzi, był list pielęgniarek pracujących w radzyńskim szpitalu. Pytały, dlaczego zostali "zdegradowane" przy naliczaniu pensji minimalnych. Przewodniczący poinformował, że dyrektor szpitala napisał odpowiedź, której fragmenty odczytał. Dyrektor powołał się w na pewne konkretne przepisy prawa jako na podstawę swojej decyzji – rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 2011 roku o kwalifikacjach oraz ustawę "podwyżkową". Oprócz tego dyrektor przekonuje, że wszystko odnosi się do rzeczywistych stanowisk w szpitalu. Twierdzi, że ustawa zmieniła kwalifikację grupy zawodowej piszących. Odrzucił też propozycję złożoną w piśmie pielęgniarek, argumentując to brakiem zgody związków zawodowych innych niż związek sygnatariuszek, a także twierdząc, że przyjęcie propozycji skutkowałoby koniecznością wypowiadania umów większości pracowników funkcyjnych w szpitalu.

W dalszej części sesji złożone zostały jeszcze sprawozdania przewodniczącego Rady Powiatu i starosty radzyńskiego z analizy oświadczeń majątkowych. Wszyscy radni swoje oświadczenia złożyli w terminie. Za prawidłowe uznane zostały oświadczenia 7 z nich. W przypadku pozostałych stwierdzono niewielkie uchybienia dotyczące głównie: niestarannego wypełniania druków, pomijania niektórych rubryk. Braki dotyczyły zaniżenia lub zawyżenia dochodów z pracy; niepodania przychodów z gospodarstwa rolnego; zaniżenia lub zawyżenia wpływów z ARiMR; niepodania miejsca zatrudnienia, miejsca położenia nieruchomości, kwot zobowiązań pieniężnych, przeznaczenia kredytu; braku umieszczenia formuły "Nie dotyczy". Podobne drobne uchybienia były też w oświadczeniach niektórych osób z powiatowych jednostek organizacyjnych, o czym w swoim sprawozdaniu powiedział starosta.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

ZmarzniętyZmarznięty

6 0

A o braku ogrzewania w LO nie mówili? 06:59, 21.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%