Zamknij

Budżet gminy Radzyń Podlaski na rok 2023 przyjęty

06.00, 17.01.2023 .
Skomentuj
REKLAMA

Podczas sesji Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbyła się 29 XII 2022 r., przyjęto budżet gminy na rok 2023.

Przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy Radzyń Podlaski na 2023 rok wraz z uzasadnieniem wójta dokonał skarbnik. Poprzedni projekt uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednak zostały naniesione poprawki. Zostały one krótko omówione a radni otrzymali je wraz z rozwinięciem w materiałach na sesję.

Przedstawienia uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie poprawionego już projektu budżetu gminy na 2023 rok dokonał także skarbnik gminy. Uchwała RIO zaopiniowała budżet przedłożony przez wójta pozytywnie.

Przedstawienia stanowiska Komisji Budżetowo-Organizacyjnej Rady Gminy w sprawie projektu budżetu dokonał jej przewodniczący Piotr Bosko. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2023. Uzasadniono tę decyzję stwierdzeniem, że projekt budżetu stanowi kompromis pomiędzy wydatkami gminy i potrzebami mieszkańców gminy.

Przed głosowaniem nad uchwaleniem budżetu głos zabrał radny Michał Wierzchowski, który pytał o opinię RIO, a konkretnie o to, czy były tam jakieś jeszcze istotne uwagi. Skarbnik odpowiedział, że jedyną uwagą było zwrócenie uwagi na rozbieżności pomiędzy kwotą planowanych przychodów a przychodów określonych w projekcie, którą spowodowała źle przepisana kwota w tabeli.

Drugie pytanie radnego dotyczyło zwiększenia limitu zaciąganych zobowiązań do 3 milionów, co w porównaniu do poprzedniego roku jest kwotą zwiększoną o milion w górę. Uzasadnieniem podwyżki jest przygotowany na ewentualność inwestycji gminy z własnych środków a dopiero za jakiś czas będą wpływać środki na konto gminy. Skarbnik doprecyzował w odpowiedzi na dodatkowe pytanie radnego, mówiąc,  że w roku 2022 gmina nie korzystała z żadnych kredytów, bo nie było takiej potrzeby.

Po tych pytaniach doszło do głosowania. Budżet gminy na 2023 rok został uchwalony jednogłośnie 15 głosami.

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 podjęto większością głosów, gdyż 1 radny wstrzymał się od głosu.

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Radzyń Podlaski w roku 2023 zaplanowano na kwotę 60.675.300,00 zł, z czego dochody bieżące będą wynosić 37.000.074,50 zł, zaś dochody majątkowe - 23 675 225,50 zł, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie - 4.240.935,00 zł;

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 9.772,32 zł;

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 60.000,00 zł;

4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 30.000,00 zł;

5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.000,00 zł;

6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.250.000,00 zł;

Z kolei łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy wyznaczono na 64.830.000,00 zł, z czego wydatki bieżące mają wynieść 37.399.916,13 zł, zaś wydatki majątkowe - 27.430.083,87 zł, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami - 4.240.935,00 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 3.674.856,32 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 60.000,00 zł;

4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 30.000,00zł;

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej - 10.000,00 zł;

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 1.250.000,00 zł.

Kwotę planowanego deficytu gminy Radzyń Podlaski określono na 4.154.700,00 zł.

(.)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%