Zamknij

Turniej tenisa stołowego w Białce - zapowiedź

11.47, 23.01.2023 . Aktualizacja: 11.05, 24.01.2023
Skomentuj
REKLAMA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu gminy Radzyń Podlaski zaprasza młodzież szkolną do wzięcia udziału w Turnieju Tenisa Stołowego, który odbędzie się w Szkole Podstawowej w Białce 26.01.2023 r. (czwartek) o godzinie 11.00. Informacje pod numerem telefonu 501120729.

 

Klauzula informacyjna RODO dla Użytkowników portalu społecznościowego Facebook

1. Tożsamość Administratora Danych

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Radzyniu Podlaskim.

2. Dane kontaktowe Administratora Danych

Z Administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu: ul. Warszawska32, 21-300 Radzyń Podlaski.

3. Informacje o Inspektorze Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:

1) wysyłając e-mail na adres: [email protected]

2) korzystając z niniejszego adresu korespondencyjnego: ul. Warszawska 32, 21-300Radzyń Podlaski.

Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawachdotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanychz przetwarzaniem danych osobowych.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1) Dane osobowe osób korzystających z fanpage'a przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),w następujących celach:

a) w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej,

b) w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook(komentarze, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Administratora),c) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania oraz sposobu korzystania z fanpage’a,

d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika).

5. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne jeśli Użytkownik chce obserwować fanpage’a Administratora, skomentować lub polubić post.

6. Odbiorcy danych osobowych

1) Dane osobowe mogą zostać udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Dane osobowe mogą być udostępniane również podmiotom/osobom, którym Administrator wydał polecenie przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 RODO lub 29 RODO oraz właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook.

7. Czasookres przechowywania danych

1) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora do czasu złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, natomiast dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook zgodnie z polityką określoną przez portal Facebook. Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora.

8. Prawa osób fizycznych, których przetwarzania dotyczy

1) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);

b) prawo ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);

c) usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi);

d) ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny,Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania);

e) prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania – brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w placówce);

f) prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia,dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

1) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00 193 Warszawa.

10. Informacja o źródle pochodzenia danych osobowych

1) Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage'u na platformie Facebook bądź wpisów umieszczonych w ramach kierowanych do nas wiadomości.11. Przekazywanie danych do państw trzecich1) Państwo trzecie to (w uproszczeniu) państwo, w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. Co do zasady nie przekazujemy danych do takich Państw z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach portalu Facebook. Wynika to z tego faktu, że organy właścicielskie portalu Facebook mają swoją siedzibę w USA i na terenie USA przetwarzane są dane osobowe użytkowników FB. Mając na względzie fakt, iż Tarcza Prywatności (tzw. Privacy Shield), na podstawie której do tej pory odbywał się transfer do USA została unieważniona, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO – w wyniku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych. Komunikowanie się z Administratorem za pośrednictwem portalu Facebook, komunikatora Messenger lub polubienie fanpage'a będzie przez Administratora danych rozumiane jak wyraźne działanie potwierdzające, iż użytkownik życzy sobie tego rodzaju przetwarzania. Administrator pragnie jednocześnie zaznaczyć, iż FB przetwarza dane osobowe na własnych zasadach określonych we własnej polityce prywatności dostępnej pod adresem: 

https://www.facebook.com/about/privacy.

12. Dodatkowe informacje w przedmiocie współadministrowania danymi na cele statystyczne, promocyjne, reklamowe z podmiotem Facebook Ireland Limited

1) Zgodnie z art 26 RODO współadministratorem danych osobowych przetwarzanych nacele statystyczne, promocyjne, reklamowe jest Facebook Ireland Limited 4 GrandCanal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia.

2) Przetwarzanie danych o jakich mowa powyżej obejmuje zbiorczą analizę danych (np.statystyki aktywności użytkowników odwiedzających profil/ fanpage Administratora).

3) Współadministratorzy (Administrator oraz Facebook Ireland) ponoszą samodzielnie odpowiedzialność w zakresie przetwarzania danych osobowych i zapewniają środki organizacyjne i techniczne by zabezpieczyć przetwarzane dane osobowe.

4) Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie danych osobowych we wskazanych celach to w szczególności: posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony, zapewnienie realizacji praw osób,których dane dotyczą, zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu, zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

5) Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie danych osobowych to w szczególności: posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk, zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

6) Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

7) Organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds.ochrony danych (niezależnie od zapisów art 55 ust 2 RODO, w stosownych przypadkach).

8) Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

(.)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

kiedykiedy

0 0

Kiedy będzie wyremontowana droga do stacji PKP wraz z oświetleniem miejsc parkingowych ? 09:50, 24.01.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%