Zamknij

Mijanie 10 czerwca składania wniosków w PUP

18:35, 08.06.2021 | J.K
Skomentuj
REKLAMA

Szanowni Państwo,

1. przypominam, że 10 czerwca upływa termin składania wniosków o:

- dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zzb);

- dofinansowania do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającegopracowników (art. 15zzc);

- niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd) oraz dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda);

- dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych(art. 15zze);

- dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej napodstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze²).

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 31zzn ustawy o Covid-19 wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb–15zze oraz art. 15zze² może być udzielane do dnia  30 czerwca 2021 roku, natomiast wnioski o powyższą pomoc mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 roku.

Wsparcie udzielane w ramach art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zze oraz art. 15zze² co do zasady zostało przewidziane na okres trzech miesięcy kalendarzowych,jednak z uwagi na kończący się okres realizacji tych instrumentów podmiot składający wniosek w miesiącu czerwcu może uzyskać dofinansowanie tylko za miesiąc czerwiec.

Dodatkowo informuję, że w sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o ww. wsparcie prześle wniosek za pośrednictwem urzędu pocztowego lub firmy kurierskiej, ozachowaniu terminu składania wniosku decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej z wyłączeniem gdy ustawa przewiduje dokonkretnej formy wsparcia składanie dokumentów tylko w formie elektronicznej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).2. Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Prac yw Radzyniu Podlaskim www.radzynpodlaski.praca.gov.pl i pod numerem telefonu 83 352 63 20 lub 83 352 63 19.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim

Anna Ilczuk

(J.K)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%