Zamknij

Uzyskaj dodatkowe fundusze dla szkoły od Fundacji EFC!

11.44, 05.09.2022 materiał partnera

Dodatkowe pieniądze dla placówek szkolnych, np. z grantów edukacyjnych, są ogromnym wsparciem dla uczniów oraz nauczycieli. Mają nie tylko wymiar finansowy. Przede wszystkim umożliwiają podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz rozwój potencjału dzieci i młodzieży. Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego jest jedną z organizacji, w której można pozyskać dodatkowe fundusze dla szkół. Wyjaśniamy, jakie programy oferuje i kto może z nich skorzystać.

Fundacja EFC – czym się zajmuje?

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (w skrócie EFC) od lat wspiera polską edukację. Jej głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Misją fundacji jest także promowanie niestandardowych sposobów podejścia do edukacji i budowanie świadomości społecznej wśród uczniów. To wszystko znajduje odzwierciedlenie w projektach, dzięki którym można także pozyskać dodatkowe fundusze dla szkół.

Jednym z takich projektów jest program Edukacja Inspiracja, skierowany do nauczycieli i nauczycielek. Dzięki możliwości realizacji autorskich projektów edukacyjnych mogą oni podnosić swoje kompetencje, co bezpośrednio przekłada się na rozwój uczniów i uczennic oraz jakość edukacji w samej placówce.

Edukacja Inspiracja – co oferuje ten program?

Uważny, inspirujący nauczyciel może odegrać w życiu dziecka bardzo ważną rolę, a nawet stać się mentorem, który zostanie zapamiętany na lata. Szkoła podstawowa to ważny okres w rozwoju uczniów, niestety tradycyjny system edukacji nie zawsze ułatwia odkrywanie potencjału wszystkich dzieci. Dlatego tak ważne są dodatkowe fundusze dla szkół, pozyskiwane w ramach takich programów, jak Edukacja Inspiracja.

W ramach programu nauczyciele mają możliwość prowadzenia autorskich projektów edukacyjnych, dzięki którym podniosą swoje kwalifikacje, ale również zaangażują uczniów w realizację innowacyjnych projektów rozwijających ich kompetencje twarde i miękkie. Razem będą mieli możliwość wyjścia poza schematy standardowych zajęć szkolnych oraz rozwijania nowych umiejętności.

Edukacja Inspiracja – jak ubiegać się o fundusze dla szkół?

Nauczyciele, którzy chcą ubiegać się o fundusze dla szkół w ramach programu Edukacja Inspiracja, powinni mieć przede wszystkim pomysł na autorski projekt edukacyjny. Będzie on realizowany wspólnie z uczniami klas 4-8. Pomysł powinien wynikać bezpośrednio z potrzeb uczniów, samej placówki oraz całej społeczności. Fundacja kładzie bowiem nacisk na współpracę oraz budowanie postaw obywatelskich.

Co ważne, samo zgłoszenie musi zawierać ogólny zarys koncepcji. Istotną częścią programu Edukacja Inspiracja jest rozwijanie projektu wspólnie z uczniami na dalszych etapach. Nie chodzi tu o to, aby do projektu wybierać wyłącznie osoby, które mają najlepsze wyniki w nauce. Celem projektu jest bowiem rozwijanie różnych potencjałów u dzieci.

Rekrutacja w programie Edukacja Inspiracja?

Zanim zostaną przyznane fundusze dla szkół, w ramach programu zostanie przeprowadzona rekrutacja. Szanse mają nauczyciele i nauczycielki z placówek mieszczących się w małych miejscowościach, do 30 tys. mieszkańców. Po zakwalifikowaniu do drugiego etapu, nauczyciele będą musieli przejść szkolenie z pracy metodą projektu edukacyjnego.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%