Zamknij

Kim jest kierownik projektu?

09.50, 02.11.2022 materiał partnera Aktualizacja: 09.50, 02.11.2022

Kierownik Projektu (PM) to kierownik wyższego szczebla, który jest odpowiedzialny za realizację projektu, za jego sukces lub porażkę.

Wykorzystuje swoje umiejętności i wiedzę, aby inspirować zespół do wspólnego celu, negocjuje z klientami, ustala zakres, koszt i terminy realizacji projektu.

Kierownicy projektów częściej występują w firmach outsourcingowych. W dużych firmach analityk biznesowy i menedżer produktu mogą łączyć się w celu pracy nad złożonymi produktami. Zostanie PM jest dość trudne, najprawdopodobniej nie nauczysz się tego sam i będziesz musiał przejść kurs project manager. W tym zawodzie bardzo ważne są umiejętności praktyczne, bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe do zdobycia.

Obowiązki kierownika projektu

Zawód kierownika projektu wiąże się z głęboką znajomością procesu tworzenia produktu i jest jedną z najbardziej stresujących ról w branży ze względu na stopień odpowiedzialności. Niezależnie od metody rozwoju (Waterfall Model, Agile) kierownik projektu kontroluje cały cykl rozwoju (Software Development Life Cycle). Możesz spojrzeć na jego obowiązki w kontekście etapów tworzenia oprogramowania.

Czym zajmuje się kierownik projektu?

  • Początkowa faza projektu: analiza wymagań klienta. Kierownik projektu może zaangażować się w prace już na etapie sprzedaży usług firmy usługowej. Wspólnie z kierownikiem sprzedaży bada zakres działalności klienta i jego oczekiwania. Wyjaśnia wszystkie szczegóły projektu, przetwarza dane i naprawia je udokumentowane.
  • Design: czas, pieniądze, plan. Kierownik projektu określa terminy i zakres prac do wykonania, dokumentuje je i określa kamienie milowe projektu. Na tym etapie ważne jest, aby mieć jasne zrozumienie ryzyka, kosztów i wymaganych zasobów, w tym, którzy deweloperzy będą zaangażowani. Kierownik projektu opracowuje budżet projektu oraz szczegółowy biznesplan (lub harmonogram projektu). Ostatnim krokiem tego etapu jest zatwierdzenie przez klienta dokumentacji planistycznej.
  • Rozwój i programowanie: kontrola, kontrola i jeszcze raz kontrola. Kiedy projekt wchodzi w fazę rozwoju, kierownik jest odpowiedzialny za nadzorowanie wszystkich prac nad projektem. Skupia się na zarządzaniu jakością i zakresem prac, kierowaniu zespołem projektowym oraz wszelkimi niezbędnymi zmianami. Nadzoruje zarządzanie czasem, kosztami, zaopatrzeniem i ocenia jakość wyników na kamieniach milowych.
  • Testowanie produktów: co poprawiamy, gdzie są błędy? Kierownik projektu, w oparciu o metryki i określone kryteria jakości, musi podejmować decyzje: co należy poprawić, priorytetyzować poprawki błędów, podejmować krytyczne decyzje w trudnych sytuacjach. Zarządza zespołem testującym oprogramowanie. W dużych firmach podlega Głównemu Inżynierowi QA.
  • Uwolnienie i akompaniament: czy możesz zrobić wydech? Produkt wchodzi w fazę wydania, kierownik projektu staje przed zadaniem zamknięcia wszystkich prac nad projektem, w tym przeszkolenia użytkowników oprogramowania. Organizowane jest zbieranie informacji od użytkowników końcowych, eliminacja błędów, finalizacja projektu. Do długoterminowego wsparcia projektu można zatrudnić kierownika projektu.

Wniosek

Kierownik projektu odpowiada za terminowe zakończenie każdego etapu, konsoliduje wyniki, raportuje do Prezesa.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%