Zamknij
REKLAMA

Sprawozdania z pracy szkół i biblioteki na sesji Rady Powiatu

06.00, 24.11.2022 .
Skomentuj
REKLAMA

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w porządku obrad znalazły się sprawozdanie o stanie zadań placówek oświatowych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest powiat radzyński. dla których organem prowadzącym jest powiat radzyński, a także sprawozdanie z pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego.

Radni z właściwym sprawozdaniem z pracy szkół zapoznali się jeszcze przed sesją. Dlatego przewodniczący zarządził, by od razu przejść do pytań i uwag.

Jako pierwsza głos zabrała radna Maria Szajda-Cupryn. Zwróciła uwagę, że po kontroli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim wydano zalecenia. Radna zapytała panią dyrektor Jolantę Purgał, kiedy była kontrola i czy zalecenia zostały zrealizowane. Dyrektor SOSW odpowiedziała, że kontrole odbywały się w ubiegłym roku szkolnym. Pierwsza z nich przeprowadzona została w listopadzie 2021 roku przez kuratorium oświaty i dotyczyła regulaminu rady pedagogicznej. Wszystkie zalecenia zostały wykonane, co potwierdziła przeprowadzona w lipcu t. zw. rekontrola, podczas której zgłoszono już tylko jedno zastrzeżenie dotyczące formy pisania regulaminów.

Jarosław Ejsmont zadał pytanie o wykorzystywanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Radny zwrócił uwagę, że jedna z zamieszczonych w sprawozdaniu tabeli wskazuje, iż jest ono nikłe, i zapytał, dlaczego tak jest. Dyrektor SOSW odpowiedziała, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że nauczyciele w powiecie, zwłaszcza w jej placówce, mają już wysokie kwalifikacje, pokończyli już dawno już studia podyplomowe te kwalifikacje poprawiające. Głos w sprawie zabrała też dyrektor ZSP – Grażyna Dzida – która dodała, że w okresie pandemii było wiele szkoleń zdalnych, które były bezpłatne i na które w związku z tym nie trzeba było na nie wydawać pieniędzy. Oprócz tego nauczyciele z ZSP i ZSR w Woli Osowińskiej odbyli obowiązkowe szkolenia branżowe, które były realizowane w porozumieniu z pracodawcami i które również były bezpłatne. Kolejną rzeczą, o której wspomniała Grażyna Dzida, jest umieszczanie elementów szkolenia zawodowego w ramach różnych projektów, które są rozliczane oddzielnie i finansowane z innych pul środków.

Radny Tadeusz Sławecki zapytał dyrektor Grażynę Dzidę, jak w warunkach pandemii udawało się przeprowadzać egzaminy zawodowe. Drugie pytanie było skierowane do wicedyrektora I LO, Mieczysława Juszczyńskiego, i dotyczyło organizowania polsko-izraelskich wymian młodzieży

Dyrektor Grażyna Dzida odpowiedziała, że egzaminy praktyczne podczas pandemii nie zmieniły się ani w swej formie, ani w trudności. Środki ostrożności polegały na egzaminowaniu jednorazowo mniejszej ilości uczniów oraz na zwiększeniu odległości między stanowiskami egzaminowanych. Wicedyrektor Mirosław Juszczyński odpowiedział, że jest jak najbardziej za wznowieniem współpracy i wymian młodzieży.

Na koniec punktu głos zabrał jeszcze starosta Szczepan Niebrzegowski, który wyraził zadowolenie z funkcjonowania placówek oświatowych w powiecie. Zadeklarował też, iż są już zabezpieczane środki finansowe na wyposażenie niedawno wybudowanych warsztatów ZSP.

W dalszej części sesji radnym przedstawione zostało sprawozdanie z pracy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim. Przedstawiła je dyrektor placówki Grażyna Kratiuk.

Biblioteka jest jednostka miejską, ale pełni zarazem funkcję biblioteki powiatowej. Zostało uregulowane umową z 2020 roku. Dodatkowe obowiązki tym wywołane dyrektor powierzyła dwóm osobom. MBP jako biblioteka powiatowa opiekuje się 7 bibliotekami gminnymi, 11 ich filiami i 1 punktem bibliotecznym.

W 2021 r. zostało udzielonych 58 konsultacji telefonicznych oraz 3 konsultacje na żywo. Konsultacje dotyczyły na przykład rozliczaniu dotacji z Biblioteki Narodowej, sprawozdawczości, która w bibliotekach jest bardzo rozbudowana, wytycznych i rekomendacji dotyczących zamykania się, otwierania i szerzej dostępności w okresie pandemii, opracowywania książek (ewidencja sumaryczna i jednostkowa nabytków), systemów bibliotecznych, co było ważne, bo żadna z bibliotek nie miała wsparcia informatyków. Większość bibliotek w powiecie dysponuje systemem komputerowym Mateusz. Biblioteka miejska oraz biblioteki gminne włączyły się do programu budowy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej prowadzonego przez Bibliotekę Narodową o nazwie Alma. Jest z tym wiele zamieszania. Wraża ona nowy system pospiesznie, nie przeprowadzając odpowiednich szkoleń. Poza konsultacjami telefonicznymi osoby pracujące w MBP wyjeżdżały też do bibliotek gminnych na inspekcje, w razie potrzeby tłumacząc różne rzeczy. Takich wyjazdów było 18. Zazwyczaj wyjeżdża osobiście sama pani dyrektor. Towarzyszy jej informatyk i jeszcze 2 inne osoby pełniące funkcje instruktorów. W 2021 roku organizowane były jak co roku Forum Bibliotekarzy Powiatu Radzyńskiego. Zwykle na Forum gości jakaś osoba z zewnątrz ze szkoleniem. Tak było też w ubiegłym roku, choć ze względu na pandemię odbyło się to zdalnie.

Do zadań MBP należy też współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. MBP konsultuje się z nią w sprawie sprawozdań czy Narodowego Programu Czytelnictwa, a także bierze udział w webinariach organizowanych przez WBP. Radzyńska biblioteka jak co roku uczestniczyła w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, zakupując nowości wydawnicze. W tym roku zakupiono nie tylko tradycyjne papierowe książki, ale także książki elektroniczne, a dokładniej wykupiono prawa do dostępu do nich systemie Legimi. Dyrektorka podziękowała władzom powiatu za zwiększenie budżetu kierowanej przez siebie placówki o około 10 tysięcy złotych. Niemałą część tej kwoty przeznaczono właśnie na dostępy cyfrowe. Cieszą się one coraz większym zainteresowaniem. Sama Grażyna Kratiuk zadeklarowała, że teraz czyta książki tylko w takiej postaci. MBP uczestniczyła razem z Instytutem Ksiązki w projekcie "Mała książka – wielki człowiek". Akcja polega na rozdawaniu w prezencie pakietów książek dzieciom w wieku od 3 do 9 lat, które po raz pierwszy przyjdą do biblioteki. Cieszy się to dużą popularnością. Inną akcją, w którą włączyła się biblioteka, była akcja "Kinder mleczna kanapka". Chodziło w niej o to, by czytelnicy głosowali na bibliotekę, a odpowiednia ilość głosów przynosiła ufundowanie danej placówce nowych książek oraz różnych gadżetów. Radzyńska biblioteka znalazła się w pierwszej piątce bibliotek w Polsce. Otrzymała w nagrodę wiele książek, fotele dla dzieci i kilka drobiazgów. Na koniec swoje wystąpienia dyrektor Kratiuk powiedziała o tym, że MBP oraz biblioteki gminne współpracują w gromadzeniu zbiorów do działu regionalnego.

Po sprawozdaniu przyszedł czas na pytania i uwagi radnych. Radny Tadeusz Sławecki odniósł się do krytycznych uwag Grażyny Kratiuk odnośnie wdrażania przez Bibliotekę Narodową systemu Alma i problemów z jego obsługą. Powiedział, że kierowana przezeń Wojewódzka Biblioteka Publiczna już go wdrożyła. Dyrektor WBP pochwalił go jako nowoczesny. Zaprosił osoby pracujące w bibliotekach z terenu – w tym także w MBP – na warsztaty dotyczące Almy. Zadeklarował, że zostaną zorganizowane. Mówił też o potrzebie nowoczesnych metod promowania czytelnictwa. Zwrócił uwagę na nowę edycję Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w tym na to, że obejmuje on nie tylko zakup książki, ale także wspieranie infrastruktury bibliotecznej.

Grażyna Kratiuk podziękowała dyrektorowi WBP za zaproszenie na warsztaty, ale zarazem stwierdziła, że ma żal o to, że WBP, mając ten system testowany od 5 lat, nie zaczęła przygotowywać MBP rok wcześniej, nim zaczął być wdrażany. Zasugerowała też, jak warsztaty szkoleniowe miałyby wyglądać, mówiąc, iż dobrze byłoby podzielić je tematycznie według różnych opcji systemu Alma.

Dyrektorka uzupełniła swoje sprawozdanie, dodając, iż obok wspomnianego systemu Legimi dostęp do cyfrowy książek jest możliwy także w innym systemie – wypożyczalni cyfrowej Academica.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%