Zamknij
REKLAMA

Sesja Rady Powiatu - sprawozdania z pracy policji i straży pożarnej

06.01, 25.11.2022 .
Skomentuj
REKLAMA

Na ostatniej sesji Rady Powiatu przedstawione zostały sprawozdania z pracy komendy powiatowej policji, komendy powiatowej straży pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych.

Pierwszym w kolejności z tych sprawozdań było sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa w powiecie radzyńskim w roku 2021. Szczegółowe sprawozdanie z danymi liczbowymi zostało radnym przesłane wcześniej, natomiast na sesji przedstawiony został tylko jego skrót. Komendant Zbigniew Krzos na początku stwierdził, że poziom przestępczości w ubiegłym roku był na zbliżonym poziomie co w latach wcześniejszych. Komendant stwierdził, że powiat radzyński jest jednym z najbezpieczniejszych powiatów w województwie, a nawet w Polsce. Nie ma zbyt wiele poważnych przestępstw. Jeśli chodzi o wypadki drogowe, najczęstszymi ich przyczynami są wymuszanie pierwszeństwa oraz niedostosowywanie prędkości do warunków jazdy. Komendant wspomniał też, iż radzyńska policja włączyła się we wspieranie Straży Granicznej oraz innych jednostek policji w dziele chronienia polskiej granicy od strony białoruskiej. Przez 6 lat pełnienia funkcji komendanta przez Zbigniewa Krzosa dla radzyńskiej komendy kupiono 5 nowych samochodów. Jest wniosek o dofinansowanie kolejnego. Były to zarówno samochody osobowe, jak też terenowe. Wykonano remont w komendzie. Zakupiono psa, który jednak zdechł z powodu jakiejś choroby. Policjanci starają się o kolejnego.

Po sprawozdaniu komendanta przyszedł czas na pytania i uwagi. Radny Tadeusz Sławecki na początku pogratulował komendantowi, gdyż, jak stwierdził, zauważył od pewnego czasu wzrost kultury osobistej funkcjonariuszy. Potem zwrócił się do komendanta z prośbą, by policja w większym niż dotąd stopniu zwracała uwagę na przeładowane tiry, które zbytnim obciążeniem niszczą drogi, w tym także różne boczne drogi, którymi kierowcy jeżdżą dla uniknięcia kontroli. Radny zwrócił uwagę, że przez przeciążone ciężarówki i wywoływane przez nie drgania podłoża zaczęły pękać mury kościoła w Czemiernikach. Komendant obiecał radnemu rozeznać się w temacie.

Przy okazji Zbigniew Krzos wspomniał, iż policja, miasto Radzyń i powiat radzyński planują zamontowanie monitoringu przy miejscach wjazdu i wyjazdu do miasta, co ułatwiałoby tropienie osób naruszających prawo.

Radny Jarosław Ejsmont zwrócił uwagę na urządzających sobie wyścigi na ulicach, co jest uciążliwe dla mieszkańców miasta ze względu na hałas. Drugą sprawą było stwarzanie zagrożenia dla uczestników ruchu na drodze przy galerii handlowej i przy dawnym Tesco. Parkują tam tiry z naczepami, które mają wystające elementy, które w nocy są niewidoczne, przez co stwarzają zagrożenie dla przejeżdżających obok.

Komendant odpowiedział, że wyścigi na ulicach są bolączką całego kraju i są bardzo trudne do zwalczenia. Drugą sprawę obiecał przekazać naczelników Wydziału Ruchu Drogowego w komendzie.

Kolejnym punktem obrad było informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu radzyńskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Z uwagi na przekazanie wcześniej radnym tego sprawozdania Sylwester Wiąckiewicz na sesji zaprezentował tylko jego skrót. Stwierdził on, że większość zagrożeń spowodowanych była przez ruch drogowy, ruch kolejowy, sieć przemysłową gazu, zagrożenia związane z lasami i pożary. Zaobserwowane zostało nasilenie się ruchu drogowego, w tym przewozów materiałów niebezpiecznych. To ostatnie zjawisko było widoczne w roku 2021, a w obecnym jeszcze się nasiliło. Ilość interwencji strażaków w roku 2021 była podobna do ich ilości w latach wcześniejszych. W ubiegłym roku straż pożarna zyskała nowe samochody – średni samochód marki Iveco, jeden samochód operacyjny marki Toyota Corolla, samochód do kwatermistrzostwa.

Kolejnym punktem obrad była informacja o działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu radzyńskiego. Przedstawił ją Ireneusz Demianiuk, prezes oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Stwierdził on, że na działalność OSP w niemałym stopniu wpłynęła pandemia. Strażacy-ochotnicy często włączali się w akcje rozwożenia maseczek i płynów dezynfekcyjnych, dowożenia do punktów szczepień. Pandemia wywarła wpływ na funkcjonowanie OSP także w inny sposób, a mianowicie poprzez wymuszanie nieorganizowania wielu świąt i jubileuszy związanych z ochotniczymi strażami Były one potem z opóźnieniem organizowane w roku obecnym. Z powodu pandemii szkolenia strażaków ograniczono w minionym roku szkolenia tylko do szkoleń podstawowych. Jest to nadrabiane w tym roku. Już po sesji odbyło się szkolenie dla kierowców i konserwatorów, a będzie jeszcze szkolenie z pierwszej pomocy. Prezes wspomniał o tym, że OSP są wspierane finansowo przez budżet państwa, a przede wszystkim przez samorządy, którym prezes za to dziękował. W roku 2022 w funkcjonowaniu ochotniczych straży dużo zmieniła nowa ustawa ich dotycząca. Obejmuje na przykład kwestię przyznawania dodatku "200+".

Po sprawozdaniu prezesa przyszedł czas na pytania i uwagi radnych. Jako pierwszy głos zabrał Tadeusz Sławecki. Pierwszą kwestią, jaką poruszył, była 95. rocznica powstania powiatowego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Radzyniu, która minęła w październiku. Radny proponował, by ją jakoś uczcić. Potem przeszedł do zjazdu ZOSP i zwrócił uwagę, że padła tam propozycja współpracy z samorządami. Radny Sławecki uznał ją za istotną w kontekście nowej ustawy o ochronie ludności, która przewiduje zadania w tym zakresie zarówno samorządów, jak też straży pożarnej. Zwrócił też uwagę na zmianę statutu Związku, przyjęcie nowej strategii działania oraz nowego regulaminu przyznawania odznaczeń. Radny radził, by zapoznać się z tymi dokumentami.

Prezes Demianiuk poinformował, że posiedzenie Zarządu powiatowego oddziału ZOSP zaplanował na grudzień. Obiecał, że temat obchodzenia jubileuszu 95-lecia radzyńskiego oddziału związku się na nim pojawi.

Radny Stanisław Orłowski podziękował Ireneuszowi Demianiukowi jako prezesowi powiatowego oddziału ZOSP i jednocześnie jako wójtowi gminy Komarówka Podlaska za wspieranie istniejącej od zaledwie kilku lat OSP w Wólce Komarowskiej, na przykład za organizację szkoleń.

Na koniec tej części sesji głos zabrał starosta Szczepan Niebrzegowski, który pochwalił współpracę policji i straży z władzami powiatami i ze sobą, jako przykład tego podając uporanie się z ucieczką kilkudziesięciu byków z jednego z gospodarstw. Zadeklarował wsparcie sprzętowe dla obu służb mundurowych.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

696696

1 0

Stwierdzenie Pana Ejsmonda nie do końca jest prawdziwe. Bardziej widocznym elementem jest straszliwy hałas wytwarzamy przez przerabiane tłumiki, a to można zwalczać wysyłaniem na przegląd nawet 25 razy w roku, przy każdej kontroli drogowej. Zapłaci to zmądrzeje. Ważną sprawą są wytworzone przez politykę rządu, święte krowy na przejściach. Takie coś nawet nie raczy spojrzeć co właśnie chce go zabić. Łącząc to z tragicznym oświetleniem miasta, tragedia tylko czeka momentu aby zebrać żniwo. Winnych nikt nie będzie szukał, każdy wymiga się prawem. 20:33, 25.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%