Zamknij

Sesja Rady Gminy - uchwały

06.00, 25.01.2023 .
Skomentuj
REKLAMA

Na sesji Rady Gminy Radzyń Podlaski, która odbyła się 29 XII, podjęto szereg uchwał.

Budżet gminy na 2023 rok został uchwalony jednogłośnie (15 głosów). Na temat budżetu był już oddzielny artykuł:

https://radzyninfo.pl/pl/11_wiadomosci/232777_budzet-gminy-radzyn-podlaski-na-rok-2023-przyjety.html

Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026 podjęto większością głosów. 1 radny wstrzymał się od głosu.

Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok w gminie Radzyń Podlaski przedstawiła Małgorzata Kułak. Radni otrzymali projekt programu w materiałach do sesji. Podczas spotkania nie było pytań związanych z nim. Uchwałę podjęto jednogłośnie (14 głosami, gdyż jeden z radnych był nieobecny na sali przez chwilę).

Uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Radzyń Podlaski przedstawiła  zastępczyni wójta. Obszerniejsze uzasadnienie zostało przekazane radnym przed sesją. Żaden z radnych nie zgłosił uwag związanych z uzasadnieniem. Uchwałę podjęto jednogłośnie (15 głosami).

Uchwałę w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Radzyń Podlaski przedstawiła pani wicewójt.

Stawki ustalono na następującym poziomie (cena za jeden litr):

- dla samochodu osobowego o pojemności silnika do 900 cm3 - 0,5214 złotych; 

- dla samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł.

Uchwałę tę podjęto jednogłośnie (15 głosami).

Uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez wójta gminy Radzyń Podlaski. Uchwałę przedstawił Wójt. Uchwała ustaliła zasady wnoszenia wkładów pieniężnych i niepieniężnych polegające na tym, że wójt wnosi do spółek wkłady pieniężne zamian za obejmowane udziały i akcje w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie. Wójt wnosi do spółek udziały niepieniężne w zamian za obejmowane udziały i akcje w postaci składników aktywów, zgodnie z przepisami mogących stanowić zgodnie z prawem wkład niepieniężny. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu objęcia udziałów i akcji poprzedza się wyceną wniesionego mienia komunalnego przez rzeczoznawcę posiadającego uprawnienia. Wycena nie obowiązuje w przypadku gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem na podstawie faktury. Wójt dokonuje wycofania udziałów i akcji na drodze ich umorzenia zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami aktu założycielskiego umowy lub statutu spółki. Wójt dokonuje zbycia udziałów i akcji po uprzedniej wycenie. Zbycie dokonuje się za pomocą oferty ogłoszonej publicznie, przetargu publicznego, negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia. Wójt dodatkowo opowiadał o uchwale, mówiąc, że inicjatywa powstania spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Południowe Podlaskie" Sp. z o.o. powstała z inicjatywy senatora Grzegorza Biereckiego i polega na budowie mieszkań dla mieszkańców gminy, którzy nie mają własnego mieszkania, których nie stać ich na zaciągnięcie kredytu, ale są w stanie płacić czynsz. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Południowe Podlaskie" Sp. z o.o. przedstawił wójt. Zakładał ona podstawowy cel działalności, jakim jest budowa mieszkań i udostępniania ich mieszkańcom. Środki na pokrycie kapitału zakładowego spółki pochodzić będą z określonych przez wójta gminy Radzyń Podlaski wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.

Radny Wierzchowski poprosił o doprecyzowanie, gdyż wyczytał w dokumentach, że gmina jest udziałowcem i założycielem. Radny zapytał, czy będzie tylko dwóch członków spółki czy też będzie ich więcej. Radny wyjaśnił, że pyta o to, ponieważ dla założenia spółki potrzeba przynajmniej dwóch udziałowców. Jednym jest gmina a drugim Krajowy Zasób Nieruchomości. Radny dopytywał, czy jeszcze jakieś samorządy będą mogły przystępować do spółki?

Wójt odpowiedział że będzie to jeszcze określone, ponieważ dopiero jest to na etapie projektowania i przygotowania.

Radny Wierzchowski zapytał jeszcze o kapitał zakładowy, a konkretnie o to, czy będzie wyższy niż 5 tysięcy czy równy kwocie 5 tysięcy.

Wójt również nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Jego zdaniem będzie wyższy, jednak na chwilę wszystko jest przygotowywane a przy ustaleniach będą określone warunki. Aportem gminy będzie działka. Gmina wykorzysta z którąś z tych, które posiada, albo zakupi nową. Osobą z ramienia gminy ponoszącą odpowiedzialność jest wójt.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (14 głosami, gdyż jedna osoba nie była obecna na sali).

Uchwałę w sprawie w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w utworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej przedstawił wójt.

Radny Michał Wierzchowski spytał: "Co my chcemy budować ze te 3 miliony tak konkretnie?".

W odpowiedzi usłyszał: "A to już jest do omówienia. Mamy przygotować mieszkania, kwota 3 miliony zł jest tą kwotą, która została nam zadeklarowana, stąd my wnosimy. Nie jest ani nasz wymysł, ani nasze potrzeby, bo podejrzewam że rzeczywiste mogą być zdecydowanie większe, ponieważ jest to wyjątkową, dobrą, najtańszą formą zdobycia własnego mieszkania." Wójt zakłada zbudowanie typu blok i domy szeregowe.

Uchwałę podjęto jednogłośnie (14 głosami).

Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2022 rok podjęto jednogłośnie (14 głosów).

(.)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (3)

alekalek

7 0

Kiedy będzie wyremontowana droga do stacji PKP wraz z oświetleniem miejsc parkingowych ? 07:42, 25.01.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

wwww

4 0

tyle pustostanów na wsiach stoi a oni chcą patologiczne bloki budować ? Chore , chore i jeszcze raz chore to ? 09:10, 25.01.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do wwdo ww

4 2

Piękne mieszkania socjalne by wyszły ze szkół w Paszkach Małych i Brzostówcu. 14:02, 25.01.2023

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%