Zamknij
montaż mebli, skręcanie gotowych elementów, obsługa klienta
StPr/22/0252
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

Praca na serwisie samochodowym. Przyjmowanie pojazdów do naprawy, sporządzając protokół przyjęcia, ustalenie przyczyny wad i uszkodzeń poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu, usunięcie usterki, sprawdzenie końcowe funkcjonowania pojazdu
StPr/22/0237
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Praca na serwisie samochodowym. Przyjmowanie pojazdów do naprawy, sporządzając protokół przyjęcia, ustalenie przyczyny wad i uszkodzeń poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu, usunięcie usterki, sprawdzenie końcowe funkcjonowania pojazdu
StPr/22/0238
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Praca na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Przyjmowanie pojazdów do badania diagnostycznego, ustalenie stanu technicznego pojazdu, wykrycie wad i uszkodzeń poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu, sprawdzenie funkcjonowania pojazdu, wystawienie zaświadczeń o stanie technicznym pojazdu, faktur w programie diagnostycznym DEKRA
StPr/22/0239
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Praca na serwisie samochodowym. Przyjmowanie pojazdów do naprawy, sporządzając protokół przyjęcia, ustalenie przyczyny wad i uszkodzeń poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu, usunięcie usterki, sprawdzenie końcowe funkcjonowania pojazdu
StPr/22/0235
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Wywóz nieczystości płynnych
StPr/22/0226
data rozpoczęcia pracy od 06.06.2022
wynagrodzenie od od 3 160 PLN

Kontrola magazynu, prowadzenie dokumentacji magazynu, logistyka, wspólpraca z punkatami celnymi.
StPr/22/0228
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 6 000 PLN

Obsługa biurowa magazynu, prowadzenie rozmów z kontrahentami, tłumaczenia rozmów i dokumentów.
StPr/22/0229
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 5 000 do 8 000 PLN

Umiejętne czytanie rysunku technicznego, posługiwanie się narzędziami pomiarowymi, praca na prasach mimośrodowych, cięcie, gięcie, dziurowanie, walcowanie, nagrzewanie
StPr/22/0230
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 400 PLN

Praca na magazynie, obsługa magazynu, obsługa wózka widłowego
StPr/22/0227
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 5 000 PLN