Zamknij
Prowadzenie zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych stolarskich z uczniami branżowej szkoły I stopnia
StPr/22/0444
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 329 do 4 224 PLN

prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
StPr/22/0431
data rozpoczęcia pracy od 20.09.2022
wynagrodzenie od od 1 711,99 PLN

sporządzanie i przyjmowanie dokumentacji biurowej, sporządzanie sprawozdań, analiz, zestawień ankiet, obsługa klientów, doradztwo w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania, promocja LGD, ogranizacja spotkań i konferencji, realizacja przyjętych planów i budżetów, prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, bieżąca aktualizacja stron internetowych, realizacja zadań z zakresu animacji lokalnej, planu komunikacji i szkoleń, efektywna realizacja projektów współpracy.
StPr/22/0436
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 3 010 PLN

obsługa solarium, ocena stanu skóry twarzy i ciała, dobór kosmetyków do opalania
StPr/22/0408
data rozpoczęcia pracy od 12.09.2022
wynagrodzenie od od 1 505 do 1 505 PLN

Prace ogólnobudowlane
StPr/22/0418
data rozpoczęcia pracy od 19.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

pomoc przy budowie elektroenergetycznych przyłączy kablowych
StPr/22/2121
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 5 500 PLN

budowa elektroenergetycznych przyłączy kablowych
StPr/22/2122
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 do 5 500 PLN

- remonty, naprawa, przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych; - utrzymywanie całej instalacji elektrycznej w ciągłej sprawności; - konserwacja maszyn i urządzeń; - nadzór nad eksploatacją maszyn i uzrądzeń; - konserwacja i naprawa maszyn; - montaż, demontaż i obsługa maszyn; - przeglądy i remonty parku maszynowego.
StPr/22/0395
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2022
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

Praca przy przetwórstwie owoców i warzyw.
StPr/22/0396
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Do uzgodnienia z pracodawcą
StPr/22/0393
data rozpoczęcia pracy od 05.09.2022
wynagrodzenie od od 3 600 PLN