Zamknij
prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami oraz ochroną gruntów rolnych i leśnych, obsługa interesantów, skanowanie dokumentów, archiwizacja dokumentów, obsługa urządzeń biurowych
StPr/23/0022
data rozpoczęcia pracy od 10.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

nadzór i koordynowanie pracy sekcji, nadzór nad eksploatacją nieruchomości, nadzór i kontrola nad zapewnieniem właściwego stanu technicznego obiektów, nadzór i kontrola nad konserwacją i eksploatacją infrastruktury oraz wyposażeniem technicznym zakładu, dokonywanie okresowych przeglądów nieruchomości, w tym w zakresie zgodnym z obowiązujacym prawem budowlanym, udział w planowaniu potrzeb remontowych i nadzór nad ich realizacją, koordynowanie prac podległego personelu
StPr/23/0023
data rozpoczęcia pracy od 02.02.2023
wynagrodzenie od od 4 500 do 5 500 PLN

Przewóz towarów wg. zlecenia.
StPr/23/0024
data rozpoczęcia pracy od 10.02.2023
wynagrodzenie od od 3 840 PLN

sprzątanie hotelu obsługa recepcji
StPr/23/0020
data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i z autyzmem, wspomaganie procesu wychowania, opieki i nauczania, wspomaganie procesu rewalidacji, prace związane z przygotowaniem pomieszczeń do prowadzenia zajęć zgodnie z wytycznymi GIS
StPr/23/0018
data rozpoczęcia pracy od 15.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN